1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت 132
  5. قیمت ای ایکس (نسل1/1386-Present)

قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1398

آخرین بروز رسانی :21 بهمن 1398
  • قیمت کارخانه :توقف تولید
  • قیمت بازار :61,500,000 (تومان)
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397 1398
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
site.month.list.farvardin

قیمت کارخانه (تومان)

0 34,200,000

قیمت بازار (تومان)

44,000,000 49,500,000
اردیبهشت

قیمت کارخانه (تومان)

0 38,281,000

قیمت بازار (تومان)

0 52,300,000
خرداد

قیمت کارخانه (تومان)

38,281,000 38,281,000

قیمت بازار (تومان)

47,100,000 52,000,000
تیر

قیمت کارخانه (تومان)

38,281,000 38,281,000

قیمت بازار (تومان)

45,900,000 48,800,000
مرداد

قیمت کارخانه (تومان)

38,281,000 38,281,000

قیمت بازار (تومان)

44,900,000 46,000,000
شهریور

قیمت کارخانه (تومان)

38,181,000 38,281,000

قیمت بازار (تومان)

43,500,000 45,500,000
مهر

قیمت کارخانه (تومان)

38,181,000 38,181,000

قیمت بازار (تومان)

42,700,000 45,100,000
آبان

قیمت کارخانه (تومان)

38,181,000 38,181,000

قیمت بازار (تومان)

45,100,000 51,000,000
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

38,181,000 38,181,000

قیمت بازار (تومان)

49,800,000 53,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

0 38,181,000

قیمت بازار (تومان)

51,700,000 54,700,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

55,000,000 62,200,000