1. خانه
  2. مقالات
  3. مقالات آموزشی خودرو
  4. بررسی تست تصادف از کنار

بررسی تست تصادف از کنار

13 اسفند 1393
  • 0

دومین تست مهم ارزیابی ایمنی خودرو Car to Car Side Impact test می باشد که به ارزیابی ضربات جانبی می پردازد. در این تست مانعی محرک با سرعت 50km/h از کنار به درِ سمت راننده برخورد می کند. در واقع در این شبیه سازی وضعیت ایمنی جانبی سرنشینان جلوی خودرو و راننده مورد بررسی قرار می گیرد.

 بررسی تست تصادف از کنار

برآورد میزان سطح ایمنی در این تست از لحاظ اینکه خودرو چگونه و با چه قدرتی به مانع برخورد می کند، کمی مشکل است، اما با وجود استانداردهای بدست آمده توسط بررسی های انجام شده ، گام های موثری در جهت حفظ ایمنی سرنشینان با نصب کیسه های هوای جانبی در کابین خودرو برداشته شده است. کیسه های جانبی صندلی ها Side Air Bags با حفاظت از قسمت سر و قفسه سینه نقشی حیاتی در تصادفات شدید جانبی را ایفا می کنند.

 بررسی تست تصادف از کنار

Torso SAB ها با نصب شدن بر روی درها و یا قسمت جانبی صندلی ها قفسه سینه افراد بزرگسال را در این نوع از ضربات حفاظت می کنند. و Head SAB ها با قرار گیری بر روی سقف یا پنجره های جانبی حفاظت از سر را برعهده دارند. البته در برخی از محصولات از نوع Combo SAB ها استفاده می شود که ویژگی هر دو تکنولوژی فوق را یکجا دارد.

 بررسی تست تصادف از کنار

Curtain Air Bag یا کیسه هوای پرده ای هم در حفاظت از سر در تصادفات جانبی نقش مهمی را ایفا می نماید. و طبق مطالعات انجام شده تا 61 درصد از صدمات وارده به سر، گردن، صورت و قفسه سینه را کاهش می دهد. و بیشترین کاربد آن در خودروهای SUV و یا تصادفات با درخت و پل ها می باشد.نظرات