1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. الزام استفاده از کارت سوخت صرفا جنبه تبلیغاتی دارد - تزریق استرس به مردم

الزام استفاده از کارت سوخت صرفا جنبه تبلیغاتی دارد - تزریق استرس به مردم

9 شهریور 1398
  • 0

رییس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت سراسر کشور اعلام کرد: تا به امروز اتفاق جدید موثری در استفاده از کارت های سوخت رخ نداده است و آنچه که از سوی مسئولین شرکت ملی پخش اعلام شده صرفا جنبه تبلیغاتی دارد.

اینکه سهمیه کارت های موجود در جایگاه ها از 60 لیتر به 30 لیتر کاهش یافته است عملا تاثیری بر میزان سوختگیری یا الزام استفاده از کارت شخصی نداشته است. آنچه که در واقع رخ می دهد این است که بیشتر مراجعان یا کمتر از این میزان سوخت گیری می کنند و یا در صورت نیاز بیش از آن به راحتی و بدون محدودیت می توانند از کارت جایگاه برای سوخت گیری استفاده کنند.

ولی الله محمودی تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز بیشتر مراجعان برای سوخت گیری کمتر از 30 لیتر است در نتیجه کاهش سهمیه کارت موجود در جایگاه ها از 60 لیتر به 30 لیتر موثر نخواهد بود. حتی اگر نیاز افراد تا سه برابر این میزان هم باشد به راحتی و بدون هیچ محدودیتی در تعدد استفاده از کارت جایگاه ها می تواند سوخت گیری نماید.

وی تاکید کرد: طی دو سه سال گذشته اعلام اجرای برنامه جدید در ارتباط با سوخت جز تزریق استرس بین جامعه بخاطر احتمال کاهش سهمیه و محدودیت برکارت ها کاربرد دیگری نداشته است. قیمتها و سهمیه ها تغییری نکرده و همچنان آمار 15% استفاده از کارتهای شخصی پا برجاست و ترغیبی هم در مردم برای استفاده بیشتر از کارتهای سوخت شخصی ایجاد نشده است. هر چند به نظر من مردم کارتی در دست ندارند تا از آن استفاده کنند وگرنه خود افراد راحت ترند که با کارت خود سوخت گیری کنند.

محمودی اذعان داشت: هدف اصلی مسئولین از اعلام برنامه های این چنینی که هیچ اتفاق خاصی را هم در پی ندارد مشخص نیست اما اگر تنها به هدف تبلیغات و انتخابات بعدی باشد که موثر است ولی اگر برای آزادسازی قیمت و واقعی کردن قیمت است باید این کارت جمع شود و قیمت قطعی جدید اعلام شود تا از این طریق هم سوخت با قیمت واقعی عرضه شود و هم به بودجه کمک شود.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت سراسر کشور گفت: در یکسال گذشته از سوی مسئولین مانور بسیاری بر ایجاد محدودیت در مصرف داده شده است ولی در عمل امروز ما شاهد هیچ اعمال محدودیت بخصوصی نیستیم. زمانی که صحبت از سهمیه بندی بنزین به میان می آید دیگر نباید افراد بتوانند هر چقدر خواستند سوخت گیری کنند.

وی تصریح کرد: باید مانند آنچه که در سالهای گذشته رخ داد و در زمان اعلام تصمیم سهمیه بندی به فاصله کوتاهی از نصب سیستم ها در جایگاه ها سهمیه بندی اعمال شد و هر ساله قیمت سوخت با توجه به تورم افزایش می یافت این تصمیم نیز اجرا می شد . امروز آنچه می بینیم این است که بعد از گذشت دوماه از اعلام رسمی تاریخ در نظر گرفته شده برای الزام استفاده از کارت های شخصی هیچ سهمیه ای اعمال نشده است و هیچ الزامی صورت نگرفته است .

محمودی در پایان افزود: اینکه ما بدون توجه به تورم زمان طولانی قیمت بنزین را ثابت نگه داریم و با اعلام برنامه هایی که اجرا هم نمی شوند به مردم استرس وارد کنیم به نظرم تنها تاثیرات تبلیغاتی آن مد نظر است. البته مسئولین باید این را هم در نظر داشته باشند که هر چه به انتخابات نزدیک شویم فشار به آنها بیشتر خواهد بود لذا اگر قرار است اتفاقی هم بیفتد به نفع همه خواهد بود که زود رخ دهد.نظرات