1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. خودروهای 20 تا 40 میلیونی در صدر استقبال مصرف‌کنندگان!

خودروهای 20 تا 40 میلیونی در صدر استقبال مصرف‌کنندگان!

25 تیر 1393
  • 0

عمده بازار خودروهای سواری کشور در اختیار خودروهای با سطح قیمتی بین 20 تا 40 میلیون تومان است.

براساس آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت بازار خودروهای سواری کشور در شش ماهه دوم سال گذشته، خودروهای قرار گرفته در سطح قیمتی بین 20 تا 40 میلیون تومان 58.2 درصد بازار فروش خودروی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

پس از آن خودروهای قرار گرفته در سطح قیمتی کمتر از 20 میلیون تومان 34.5 درصد بازار فروش خودرو را به خود اختصاص داده‌اند. البته نکته قابل توجه آن است که این آمار مربوط به شش ماهه دوم سال گذشته بوده و هم‌اکنون با قیمت‌های جدید اعلامی از سوی شورای رقابت، تقریبا تمام خودروهای تولیدی در کشور در سطح قیمتی بالاتر از 20 میلیون تومان قرار گرفته‌اند.

پس از آن خودروهای قرار گرفته در سطح قیمتی بین 40 تا 60 میلیون تومان نیز دارای سه درصد سهم بازار فروش خودروی کشور بوده‌اند. خودروهای قرار گرفته در سطح قیمتی بین 60 تا 80 میلیون تومان نیز 2.2 بازار خودروی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

نیم درصد بازار خودروی کشور نیز مربوط به خودروهای قرار گرفته در سطح قیمتی بین 80 تا صد میلیون تومان است. خودروهای با سطحی قیمتی بالاتر از صد میلیون تومان نیز 1.6 درصد بازار خودروی کشور را در اختیار دارند.

منبع ایسنا


نظرات