1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. سازمان ملی استاندارد : کیفیت خودرو در کارخانه باید افزایش پیدا کند

سازمان ملی استاندارد : کیفیت خودرو در کارخانه باید افزایش پیدا کند

25 آذر 1399
  • 0

پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد گفت:سازمان ملی استاندارد پایبندی ویژه‌ای با تولید کنندگان در حمایت از مصرف کنندگان دارد. خودرو یکی از صنایع ویژه‌ای است که باید سمت بهبود و افزایش کیفیت برود.

او گفت: در ماه‌های اخیر متوجه شدم که تغییر رویکردی در حوزه خودرو به وجود آمده است.وزیر صنعت بار‌ها این مسئله را بیان کرده که کیفیت خودرو قابل نیست و تمایل داریم کیفیت خودرو افزایش یابد. مردم ایران این حق را دارند که خودرو‌های با کیفیت سوار شوند و دچار مشکل نشوند.

پیروز بخت تشریح کرد: مردم شاید خیلی از پیشرفت‌های ما را در نظر نمی‌گیرند، اما باید گفت که رشد قابل توجهی داشته ایم. در سال‌های اخیر جهش واضحی در صنعت خودرو داشتیم .

او گفت: از خودروسازان تقاضا داریم ارتباطشان را با سازمان ملی استاندارد افزایش دهند، ارتباط کم باعث می‌شود ما در خصوص بسیاری از موارد، اطلاعات کمی داشته باشیم و این موضوع می‌تواند به صنعت خودرو لطمه بزند.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: باید بتوانیم برای آینده کار‌های مهمی انجام دهیم. مشخص است که مدیر عامل ایران خودرو کار‌های بسیار زیادی انجام داده اند، اما باز هم نیاز است این صنعت را تقویت کنیم.

پیروز بخت گفت: بسیاری از مردم از کیفیت پایین خودرو انتقاد می‌کنند که حرفشان نشان می‌دهد نیاز به رسیدگی بیشتری در این صنعت وجود دارد. درست است که تحریم هستیم و به سختی توانستیم به موقعیت برسیم، اما باید روند ارتقا کیفیت را تسریع کنیم.

این در حالی می باشد که مدت هاست که کیفیت خودروهای منونتاژی رشدی را نشان نمی دهند و تو این شرایط سخت تحریمی کمی هم صنعت خودروسازی در کشور دچار پیچیدگی های بیشتری هم شده است .نظرات