1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. قیمت انواع خودروهای وارداتی شاسی بلند زیر ۵۰۰ میلیون

قیمت انواع خودروهای وارداتی شاسی بلند زیر ۵۰۰ میلیون

7 فروردین 1395
  • 0

قیمت انواع خودروهای وارداتی شاسی بلند زیر ۵۰۰ میلیون در بازار منتشر شد.

قیمت انواع خودروهای وارداتی شاسی بلند زیر 500 میلیون به شرح جدول زیر است:

 قیمت انواع خودروهای وارداتی شاسی بلند زیر ۵۰۰ میلیون

 قیمت انواع خودروهای وارداتی شاسی بلند زیر ۵۰۰ میلیوننظرات