1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. قیمت انواع خودروهای وارداتی در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون

قیمت انواع خودروهای وارداتی در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون

9 فروردین 1395
  • 0

قیمت انواع خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی 100 تا 200 میلیون به شرح زیر است:

 قیمت انواع خودروهای وارداتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیوننظرات