1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. قیمت برخی خودروهای شاسی بلند تولید داخل

قیمت برخی خودروهای شاسی بلند تولید داخل

6 اردیبهشت 1395
  • 0

قیمت برخی خودروهای شاسی بلند تولید داخل در بازار تهران منتشر شد.

قیمت برخی خودروهای شاسی بلند تولید داخل در بازار تهران به شرح جدول زیرمی باشد:

  قیمت برخی خودروهای شاسی بلند تولید داخلنظرات