1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. فروش اقساطی 206 صندوقدار توسط ایران خودرو

فروش اقساطی 206 صندوقدار توسط ایران خودرو

31 خرداد 1394
  • 0

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند، به جھت بھره‌مندی هموطنان محترم از شرایط فروش نقد و اقساط، شرایط محدود فروش اعتباری پژو 206 صندوقدار وی 8 با مشارکت شرکت لیزینگ ایرانیان از سوی ایران خودرو از تاریخ 31 خردادماه 94 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول ذیل ارائه می گردد.

در این طرح فروش، به ھر فرد حداکثر یکدستگاه خودرو به صورت نقد و اقساط قابل واگذاری می باشد. ھمچنین ھر فرد فقط امکان صدور چک جھت دو پرونده را دارد. لذا نمایندگان محترم ھنگام ثبت نام حتما این موضوع را مد نظر قرار دھند. · چک ھای بازپرداخت اقساط با تاریخ ھای قید شده در متن بخشنامه ھنگام ثبت نام از مشتری دریافت می گردد. · چنانچه متقاضی چک شخصی جھت پرداخت اقساط نداشته باشد، می تواند از چک شخص ثالث جھت پرداخت استفاده کند که در این صورت متقاضی می بایست پشت چک را دو امضاء کند و به ھمراه گواھی امضاء صادرکننده چک و گواھی امضاء صاحب قرارداد (که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر میشود) و به ھمراه امضای تعھدنامه ھا به نمایندگی تحویل دھد.

به دلیل محدودیت در وصول در شبکه چکاوک، چک بانک ھای سرمایه و تات(آینده) مورد قبول شرکت لیزینگ ایرانیان نمی باشد.

در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، امکان تغییر زمان چکھا وجود ندارد و صرفا سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری، پرداخت میشود.

در این بخشنامه، تنظیم صلحنامه قابل اجرا نیست. · در صورت تاخیر در تحویل خودرو، سود تاخیری معادل 18% سالیانه به ازای مبالغ پرداختی مشتری، از سوی شرکت ایران خودرو محاسبه و پرداخت می شود.

سود تاخیر تنھا به پروندهھایی تعلق می گیرد که ارسال مدارک مشتری (واریز وجه نقدی، ثبت چک مدت دار در سیستم و ...) برابر شرایط این بخشنامه صورت گرفته باشد. · پس از انعقاد قرارداد، مشتری به ھیچ وجه حق انصراف ندارد.

خودروھای این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابلاغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواھند بود.

شرکت ایران خودرو مجاز است درصورت تکمیل ظرفیت،نسبت به قطع ثبت نام اقدام کند.

خودروھای با شرایط اعتباری تا زمان وصول کامل چک ھا، مجوز خروج از کشور را ندارند .

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 94/03/31 می باشد

 فروش اقساطی 206 صندوقدار توسط ایران خودرونظرات