1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. معرفی اصلی ترین چهره لیست تخلف ثبت سفارش خودرو

معرفی اصلی ترین چهره لیست تخلف ثبت سفارش خودرو

3 مرداد 1397
  • 0

نگاهی به لیست ثبت سفارشهای غیر مجاز خودرو که دیروز منتشر شد نشان میدهد، فردی به نام محمد آذر مهر در صفحات مختلف این لیست حضور دارد.

 معرفی اصلی ترین چهره لیست تخلف ثبت سفارش خودرو

در لیست زیر فردی به نام محمد آذر مهر در فهرست تخلفات تمدید یا تغییر تاریخ حضور دارد. همچنین در ادامه نام این فرد و تعدادی دیگر از واردکنندگان در صفحات بعدی لیست وجود دارد.


نگاهی به تعدد اسم مذکور در لیست تخلف واردات خودرو :


 معرفی اصلی ترین چهره لیست تخلف ثبت سفارش خودرو

 معرفی اصلی ترین چهره لیست تخلف ثبت سفارش خودرو

 معرفی اصلی ترین چهره لیست تخلف ثبت سفارش خودرو

 معرفی اصلی ترین چهره لیست تخلف ثبت سفارش خودرو

 معرفی اصلی ترین چهره لیست تخلف ثبت سفارش خودرونظرات