1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. با بزرگترین واردکنندگان "خودرو" در جهان آشنا شوید

با بزرگترین واردکنندگان "خودرو" در جهان آشنا شوید

24 مرداد 1397
  • 0

ارزش واردات اتومبیل در جهان طی سال 2017 برابر با 752.9 میلیارد دلار گزارش شده است. این عدد و آمار سال های گذشته نمایانگر افزایش 10.3 درصدی واردات جهانی خودرو از سال 2013 تا پایان 2017 است. در مقیاس سالانه نیز آمار مذکور افزایش 6.5 درصدی را ثبت کرده است.

 با بزرگترین واردکنندگان

میان واردکنندگان برتر، اروپایی ها با 335.4 میلیارد دلار برابر با 44.5 درصد واردات در بازار جهانی اتومبیل را به خود اختصاص داده اند. رتبه دوم به آمریکای شمالی با 29.2 درصد تعلق دارد و در مکان سوم نیز آسیا با 18.3 درصد سهم از واردات اتومبیل قرار می گیرد.

میزان کمتری برابر با 3.1درصد برای آمریکای لاتین بدون حضور مکزیک و با حضور منطقه کارائیب گزارش شده است. سهم اقیانوسیه و بطور ویژه استرالیا و نیوزلند از واردات جهانی خودرو نیز برابر با 2.9 محاسبه می شود. آفریقا با 1.9 درصد در رتبه آخر قرار دارد.

 با بزرگترین واردکنندگان

آمریکا

ارزش واردات: 179.6 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 23.9 درصد

آلمان

ارزش واردات: 58.5 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 7.8 درصد

چین

ارزش واردات: 49.9 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 6.6 درصد

انگلیس

ارزش واردات: 44.1 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 5.9 درصد

بلژیک

ارزش واردات: 36.4 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 4.8 درصد

فرانسه

ارزش واردات: 34.7 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 4.6 درصد

ایتالیا

ارزش واردات: 31.2 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 4.1 درصد

کانادا

ارزش واردات: 28.7 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 3.8 درصد

اسپانیا

ارزش واردات: 20.2 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 2.7 درصد

استرالیا

ارزش واردات: 17.5 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 2.3 درصد

هلند

ارزش واردات: 12.8 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 1.7 درصد

مکزیک

ارزش واردات: 11.5 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 1.5 درصد

ژاپن

ارزش واردات: 11.1 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 1.5 درصد

سوئیس

ارزش واردات: 10.5 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 1.4 درصد

اتریش

ارزش واردات: 10.1 میلیارد دلار
سهم از واردات جهانی: 1.3 درصد

کشورهای نامبرده در مجموع 74 درصد واردات جهانی اتومبیل در سال 2017 را به خود اختصاص داده اند.

بیشترین شاخص رشد در این گزارش(از سال 2013 تا انتهای 2017) برای اسپانیا با جهش 78 درصدی، ایتالیا 54.3 درصد، آلمان 42.3 درصد و مکزیک 36.2 درصد ارزیابی شده است.

کاهش میزان رشد نیز به استرالیا با 0.9- درصد در مقیاس سالانه(2016-2017) مربوط می شود.نظرات