1. خانه
 2. اخبار خودرو
 3. خودروسازان داخلی
 4. پژو 206 تیپ 2 به بازار باز میگردد

پژو 206 تیپ 2 به بازار باز میگردد

25 تیر 1393
 • 3

محمد باقر‌ شعشعانی ،‌ معاون‌ تولید‌ سواری‌ ایران‌ خودرو‌ در‌گفت‌ و‌ گوی‌ کوتاهی‌ با‌ ما وضعیت‌ تولید‌ سواری‌ و‌ محصولات جدید‌ این‌ حوزه‌ را‌ در‌ میان‌ گذاشت.‌ حاصل‌ این‌ گفت‌و‌گو‌ در‌پی‌ می‌آید.

روند تولید

شعشعانی‌ روند‌ تولید‌ سواری‌ در‌ ایران‌ خودرو‌ از‌ اول‌ امسال‌ را‌ فزاینده‌ عنوان‌ کرده‌ و‌ ثبات‌ تولید‌ را‌ یک‌ رویداد‌ مهم‌ در‌ این‌ خصوص‌ می‌داند‌ که‌ موجب‌ دلگرمی‌ همه‌ دست‌ اندرکاران‌ از‌ جمله‌ سازندگان‌ قطعات‌ زنجیره‌ تامین‌ شده‌ است .‌ وی‌ امیدوار‌ است‌ این‌ روند‌ ادامه‌ یافته‌ و‌ مطابق‌ برنامه‌ تولید‌ 600‌ هزار‌ دستگاه‌ تا‌ پایان‌ سال به‌ پیش‌ برود.‌ میانگین تولید روزانه معاون‌ تولید‌ سواری‌ میانگین‌ تولید‌ روزانه‌ سواری‌ در‌ ایران‌ خودرو‌ را‌ بین‌ 2200‌ تا‌ 2300‌ دستگاه‌ عنوان‌ کرده‌ و‌ می‌افزاید:‌در‌ بهار‌ امسال‌ 120 هزار‌ و‌ 12‌ دستگاه‌ تولید‌ شده‌ که‌ نشان‌ دهنده‌ رشد‌ سه‌ برابری‌ نسبت‌ به‌ عدد‌ تولید‌ سال‌ گذشته‌ در‌ همین‌ دوره‌ است . او‌ در‌ خصوص‌ وضعیت‌ تولید‌ در‌ ماه‌های‌ مختلف‌ سال‌ می‌گوید:‌ در‌ 10‌ سال‌ گذشته ،‌همواره‌ تولید‌ در‌ شش‌ ماهه‌ دوم‌ بیش‌تر‌ از‌ نیمه‌ اول‌ بوده‌ است.‌ این‌ مقام‌ مسئول می‌افزاید :‌ تولید‌ بهار‌ امسال‌ نسبت‌ به‌ سال‌ 91‌ هم‌ که‌ 119‌ هزار‌ و‌ 700‌ دستگاه‌ بود ،‌ بیش‌تر‌ است.‌

عوامل فزاینده تولید

معاون‌ تولید‌ سواری‌ ایران‌خودرو‌ تعامل‌ رو‌ به‌ جلو‌ در‌ کل‌ جامعه‌ و‌ تعامل‌ بهتر‌ در‌ مجموعه‌ ایران‌ خودرو‌ را‌ که‌ با‌ تغییرات‌ مدیریتی‌ در‌ سال‌ گذشته‌ اتفاق‌ افتاد ،‌ از‌ جمله‌ زمینه‌هایی‌ می‌داند‌ که‌ رشد‌ تولید‌ را‌ در‌ سال‌ جاری‌ به‌ دنبال‌ آورده‌ است . او‌ می‌افزاید:‌روی‌ کار‌آمدن‌ مدیریت‌ جدید‌ در‌ ساپکو‌ در‌ کنار‌ هماهنگی‌ تیم‌ مدیریت‌ ارشد‌ و‌ مدیریت‌ میانی ،‌ به‌ ویژه‌ بهبود‌ تعامل‌ بین‌الیه‌های‌ مختلف‌ مدیریتی‌ نیز‌ در‌ بهبود‌ تولید‌ نقش‌ موثری‌ دارد . شعشعانی‌ در‌ خصوص‌ جلسات‌ تولید‌ می‌گوید:‌ علاوه بر‌ جلسه‌ روزانه‌ در‌ ساپکو‌ برای‌ تامین‌ قطعات ،‌ در‌ معاونت‌ سواری‌ سازی‌ و‌ با‌ قائم‌ مقام‌ تولید‌ نیز‌ جلساتی‌ برگزار‌ می‌شود‌ که‌ همه‌ آن‌ها‌ در‌ جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ تولید‌ است.

تولید 206

بعد‌ از‌ دو‌ سال‌ توقف‌ و‌ کاهش‌ شدید 206‌ بار‌ دیگر‌ جای‌ خود‌ را‌ در‌ سبد‌ تولیدات‌ ایران‌ خودرو‌ باز‌ می‌کند .‌ معاون‌ تولید‌ سواری‌ در‌ این‌ باره‌ می‌گوید :‌ از‌ آن‌ جا‌ که‌ این‌ محصول‌ بیش‌ترین‌ سی‌کی‌دی‌ را‌ داشت ،‌ بیش‌ترین‌ صدمه‌ را‌ در‌ اثر‌ تحریم‌ها‌ تحمل‌ کرد،‌اما‌ با‌ ساخت‌ داخل‌ آن‌ روند‌ تولید‌ 206‌ نیز‌ امسال‌ بهبود‌ یافت .‌ وی‌ با‌ اشاره‌ به‌ محبوبیت‌ 206‌ در‌ بازار‌ ایران ،‌ می‌گوید:‌ تولید‌ روزانه‌ این‌ خودرو‌ در‌ حال‌ حاضر‌ 400‌ تا‌ 450‌ دستگاه‌ است‌ که‌ رشد‌ خیلی‌ خوبی‌ را‌ نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ و‌ سال‌ ما‌ قبل‌ از‌ آن‌ نشان‌ می‌دهد. شعشعانی‌ می‌افزاید:‌ در‌حال‌ حاضر‌ تیپ‌ 5‌ و‌ وی‌8‌ در‌مدل‌های‌ اس‌دی‌ و‌ هاچ‌بک‌ تولید‌ می‌شود.‌ مدل‌ تیپ 2 و گیربگس‌ اتوماتیک‌ هنوز‌ برنگشته‌ و‌ در‌ واحدهای‌ مختلف‌ گروه‌صنعتی‌ ایران‌خودرو‌ مانند‌ معاونت‌ طراحی‌ و‌ توسعه‌ محصول‌ و‌ پلتفرم و‌ ساپکو‌ فعالیت‌های‌ لازم برای‌ تامین‌ گیربکس‌ اتوماتیک‌ جریان‌ دارد و بزودی تولید آن آغاز میشود .

سالن های تولیدی

شعشعانی‌ در‌مورد‌ سالن‌های‌ مختلف‌ تولیدی‌ زیر مجموعه‌ معاونت‌ تولید‌ سواری ،‌ می‌گوید:‌سالن‌های‌ پرس‌ شمالی‌ و‌ جنوبی ،‌ بدنه‌سازی‌ چهار‌ و‌ شش‌ که‌ 405‌ و‌ پارس‌ را‌ تولید‌ می‌کند،‌بدنه‌ پنج‌ که 206‌ را‌ تولید‌ می‌کند‌ و‌ سالن‌ شاتل‌ که‌ سمند‌ و‌ رانا‌ را‌ تولید‌ می‌کند ،‌ همگی‌ زیر مجموعه‌ این‌ معاونت‌ هستند . وی‌ می‌گوید :‌ علاوه بر‌ این‌ ها‌ سالن‌ های‌ رنگ‌ یک‌ و‌ دو ،‌ مونتاژ‌ یک،‌ دو‌ و‌ چهار‌ و‌ تکمیل‌ کاری‌ یک ،‌ دو‌ و‌ چهار‌ را‌ نیز‌ باید‌ اضافه‌ کرد.‌سالن‌ بدنه‌ چهار‌ و‌ شش‌ قالب روآ‌ را‌ تولید‌ می‌کرد ،‌ اما‌ سالن‌ چهار‌ در‌ دو‌ سال‌ اخیر‌ 405‌ و‌ پارس‌ را‌ تولید‌ می‌کند.

سخن آخر

در‌ پایان‌ معاون‌ تولید‌ سواری‌ ایران‌ خودرو‌ با‌ اشاره‌ به‌ اهمیت‌ صنعت‌ خودروسازی‌ تاکید‌ می‌کند :‌ اگر‌ صنعت‌ خودرو‌ به‌ عنوان‌ یک‌ صنعت‌ مادر‌ رو به‌ جلو‌ حرکت‌ کند،‌رشد‌ بسیاری‌ از‌ صنایع‌ دیگر‌ را‌ در‌ پی‌ دارد‌ و‌ در‌ نهایت‌ موجب‌ رشد‌ و‌ شکوفایی‌ کل‌ صنعت‌ و‌ اقتصاد‌ می‌شود.
نظرات

 • امیر خودرو امیر خودرو (25 تیر 1393 ساعت 16:46)

  انگار فورد موستانگ به بازار میخواد عرضه بشه

  امیدپ امیدپ (25 تیر 1393 ساعت 16:50)

  خیلی باحال بود. واقعا

 • عابدینی عابدینی (25 تیر 1393 ساعت 14:58)

  چقدر خوشحال شدیم اصلا دیگه سر ازپا نمی شناسیم.
  تیپ2 هم شد ماشین.