1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط فروش اعتباری وانت آریسان

شرایط فروش اعتباری وانت آریسان

20 فروردین 1396
  • 0

شرایط فروش اعتباری وانت آریسان از روز یکشنبه 95/01/20 لغایت 96/01/31 یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

 شرایط فروش اقساطی وانت آریسان – فروردین ماه 96

توضیحات:

کلیه شرایط و ضوابط خرید و مدارک لازم در این روش مشابه روش ھای جاری فروش اعتباری ماه ھای گذشته می باشد.

تاریخ چک ھا پس از انتخاب شرایط خرید، توسط سیستم فروش و بصورت مکانیزه محاسبه و به مشتری اعلام خواھد شد. Ø انتخاب تعداد چک، مدت بازپرداخت، نرخ سود و ... بر عھده مشتری و بر اساس محاسبات مکانیزه سیستم است.

با انتخاب مدت بازپرداخت کمتر، نرخ سود نیز متناسب با آن کاھش خواھد یافت.

 شرایط فروش اقساطی وانت آریسان – فروردین ماه 96

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/01/20 می باشد.نظرات