1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه
  4. نرخ معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت در سال 95 ابلاغ شد

نرخ معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت در سال 95 ابلاغ شد

12 اردیبهشت 1395
  • 0

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین نرخ معاینه فنی مکانیزه خودروها و موتورسیکلتها را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

نرخ معاینه فنی مکانیزه خودروها و موتورسیکلتها به شرح جدول زیر تعیین می شود:

 نرخ معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت در سال 95 ابلاغ شد

 نرخ معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت در سال 95 ابلاغ شد

تبصره - درصورت نیاز به باز و بسته کردن مخزن و انجام آزمون‌های مورد نیاز، این امر صرفاً توسط شرکت‌های صلاحیتدار مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران صورت می پذیرد.

2- نرخ هزینه های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلتها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف پانزده روز پس از مراجعه اول به شرح زیر تعیین می شود.

3- مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ‌های مذکور، با توجه به لحاظ کلیه کسورات قانونی در آنها، خودداری نمایند.

4- تصویب‌نامه های شماره 104620/ت49360ک مورخ 10/5/1392 و شماره 153344/ت49360هـ مورخ 25/9/1392 لغو می‌شوند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد.نظرات