1. خانه
 2. اخبار خودرو
 3. اطلاعیه
 4. الزام خریداران خودرو به تنظیم سند رسمی

الزام خریداران خودرو به تنظیم سند رسمی

10 اسفند 1397
 • 4

الزام به تنظیم سند رسمی یکی از غالب ترین دعاوی مالکیت است زمانی که شخصی مالی را اعم از آپارتمان، ملک، زمین، موتور سیکلت یا خودرو خریداری می نماید با توجه به این که غالباً خرید در قالب سند عادی صورت میگیرد در صورت امتناع مالک از تنظیم سند رسمی به نام خریدار چاره ای جز طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.

با توجه به اینکه موضوع بحث حاضر تنظیم سند رسمی خودرو می باشد در زیر به اهم مسائل این دعوا می پردازیم.


تنظیم دادخواست

یکی از مهمترین مباحث در مورد الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بحث تنظیم دادخواست است علیرغم اینکه نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو متعدد در کتاب ها و سایت ها قابل دسترسی می باشد ولی توصیه می شود برای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو حتما از خدمات حقوقی وکیل ملکی و مشاورحقوقی متخصص استفاده شود اما آنچه مهم است در دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو به آن پرداخته شود

مستندات مالکیت نحوه خرید خودرو و فروشنده و ایادی ماقبل به تفصیل در متن دادخواست توضیح داده شود بطوریکه خواننده به راحتی تعاقب ایادی را متوجه شود فروشنده و صاحب سند فعلی نیز برای خواننده دادخواست مجهول نباشد.


صاحب سند خودرو

در دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو صاحب سند از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه دادگاه در نهایت باید صاحب سند را به تنظیم سند به نام آخرین خریدار محکوم نماید بنابراین علاوه بر ایادی قبلی و فروشندگان سابق خواهانه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو باید صاحب سند را نیز طرف دعوا قرار دهد.


هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

با توجه به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوای مالی هست در صورتی که به مبلغ 20 میلیون تومان یا کمتر از آن تقویم شود در صلاحیت شورای حل اختلاف است در حالی که اگر به بیش از 20 میلیون تومان مقوم گردد در صلاحیت دادگاه است با توجه به گرانیهای اخیر خودرو رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اکثر خودروها در صلاحیت دادگاه است.


محل طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی می بایست در محل اقامت خوانده مطرح شود اگر خوانده در خارج از کشور اقامتگاه داشته باشد در جایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو مطرح می‌شود که خوانده در آن محل دارای محل سکونت است و اگر خوانده محل سکونت در ایران نداشته باشد دعوا در محل مال غیرمنقول خوانده مطرح می شود


هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بسته به اینکه خواسته به چه مبلغی تقویم شود سه و نیم درصد از خواسته خواهد بود به عبارت دیگر در صورتی که خواسته بیش از 20 میلیون تومان تقویم شود هزینه دادرسی سه و نیم درصد آن خواهد بود با توجه به اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دعوای مالی محسوب میشود خواسته آن قابل تقویم است بنابراین هزینه دادرسی سه و نیم درصد مبلغ تقویم شده خواهد بود.


نبودن صاحب سند خودرو

در صورتی که خودرو دست به دست شده باشد و آخرین خریدار از محل و نشانه صاحب اصلی خودرو اطلاعی نداشته باشد میتواند با طرح دعوا علیه او و فروشنده صاحب سند را مجهوالمکان قرار داد و او را محکوم به تنظیم سند به نام خود نماید


تنظیم سند خودروی که توقیف شده است

برابر رویه دادگاه ها و مطابق مقررات جاری کشور امکان تنظیم سند خودروی توقیفی وجود ندارد اما در صورتی که توقیف بعد از فروش صورت گرفته باشد خریدار میتواند با مراجعه به مرجع توقیف کننده و ورود به پرونده تامین خواسته به عنوان معترض ثالث بعد از رفع توقیف اقدام به تنظیم سند رسمی خودرو خود نماید در صورتی که مبایعه نامه توقیف باشد چنین مبایعه نامه ای اثر قانونی ندارد به عبارتی فروش مال توقیفی امکان پذیر نیست و فروشنده صرفاً می‌تواند ثمن خود را از فروشنده استرداد نماید.نظرات

 • احمق احمق (10 اسفند 1397 ساعت 18:25)

  خودمان گور خودمان را میکنیم ، دولت و دقاتر ثبت اسناد و مجلس و قوه قضاییه هم کاتالیزور و فشار بیشتر میاورند تا جیب خالی ملت را سوراخ کنند ، اگر فقط مسیله قانونی و ثبت رسمی ایت آترا رایگان یا خیلی ارزان انجام دهند ، که البته این نیست و برای پول ملت کیسه دوختند ، یاد داروغه ناتینگهام افتادم !!!!

 • دانشجوی قدیم دانشجوی قدیم (10 اسفند 1397 ساعت 17:59)

  تنها در مورد اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی لازم است ، چون طبق ماده 22 قانون ثبت املاک و اسناد دولت و محاکم کسی را مالک میشناسند که ملک با سند رسمی به او منتقل شده باشد . در مورد سایر اموال از جمله خودرو تنظیم سند رسمی ضروری نیست ، بویژه که انتقال خود رو در اداره راهنمایی و رانندگی هم سند رسمی است .

 • محمد محمد (10 اسفند 1397 ساعت 14:33)

  خودرو سازان در ردیف دشمن مردم ایران هستند چون با قلدری ماشین را 25 میلیون تومان گران نمودند؟

 • علی علی (10 اسفند 1397 ساعت 10:18)

  الزام چی.
  وقتی برگ سبز نیروی انتظامی هست این چه تلکه کردن مردمه