1. خانه
  2. اخبار
  3. اطلاعیه های فروش
  4. اعلام طرح جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - 9 آذر 98

اعلام طرح جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - 9 آذر 98

9 آذر 1398
  • 0
  • 36513

به اطلاع کلیه مشتریان محترم ونمایندگی هاي مجاز می رساند شرایط پیش فروش عادي شرکت ایران خودرو از ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 98/09/09 آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

 جدول 1 : شرایط و برنامه فروش

 جدول 2 : نرخ سود

 شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف 20 روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد . ü کد کلاس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.

امکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتري دوم نمایندگی مجاز نمی باشد.

قیمت نهایی خودرو در این شرایط،در زمان تحویل خودرو مندرج در این بخشنامه و قرارداد تعیین خواهد شد .
 

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 98/09/09

برنامه پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو، آذر 98.jpg

جدول نرخ سود و مشارکت برنامه پیش فروش عادی ایران خودرو، آذر 98.jpg
نظرات