1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. پیش فروش ایران خودرو دهه فجر مرحله دوم

پیش فروش ایران خودرو دهه فجر مرحله دوم

18 بهمن 1393
  • 1

 پیش فروش ایران خودرو دهه فجر مرحله دوم

با عنایت به استقبال از شرایط فروش فوری به مناسبت دهه مبارک فجر و پاسخ به تقاضای مشتریان جھت بھره مندی از سایر محصولات شرکت ایران خودرو، مرحله دوم این طرح به شرح جدول پیوست از روز شنبه مورخ ٩٣/١١/١٨ الی ٩٣/١١/٣٠ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد.

شرایط و توضیحات بخشنامه :

١. برای خودروھای خانواده پارس و ٤٠٥ محدودیت کد ملی ، شھر محل ثبت نام و تعداد مجاز ھر نمایندگی اعمال می گردد. ٢. برای وانت باردو بنزینی امکان رزرو از محل رزرواسیون نیز فراھم می باشد. ٣. شرایط کمیسیون تشویقی نمایندگان مطابق گویای ٣٣٩٥ در این بخشنامه نیز اجرا خواھد شد. ٤. امکان انتخاب رنگ ھای متنوع برای خودرو در این بخشنامه در حین ثبت نام، فراھم می باشد و پس از ثبت نام به دلیل برنامه ریزی ھای انجام شده امکان تغییر رنگ وجود نخواھد داشت. ٥. شرکت ایرانخودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت ، نسبت به قطع ثبتنام اقدام کند. ٦. امکان انتخاب شرکت بیمه گر در زمان ثبت نام وجود دارد. ٧. تنظیم صلحنامه در این بخشنامه قابل اجرا نمی باشد. ٨. پس از انعقاد قرارداد، مشتری به ھیچ عنوان حق انصراف ندارد. ٩. در صورت بروز ھرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، مطابق کلیه قراردادھا ١٨درصد سالیانه (یک و نیم درصد ماھیانه) ، جریمه تاخیر به صورت روزشمار محاسبه و قابل پرداخت خواھد بود.

شرکت متعھد است در زمان ثبت نام، لیست اقلام و بھای آپشن ھای اختیاری را به مشتری ابلاغ نماید. بدیھی است در صورتی که (پس از امضاء قرارداد توسط مشتری، بعلت وجود الزامات قانونی و یا لزوم استانداردھای اجباری، نصب تجھیزات و لوازم اضافی (آپشن) توسط شرکت لازم باشد، شرکت حق مطالبه ارزش اضافه آپشن بر اساس ضوابط مصوب شورای رقابت را خواھد داشت. ١١. ثبت نام بصورت اینترنتی بوده و از طریق سایت ھای ( www.ikco.ir و ikco.iranecar.com ) قابل انجام می باشد. ١٢. نمایندگان محترم ھنگام ثبت نام از مشتریان حتما موارد عنوان شده در بخشنامه٢٩٦٨ (مدارک مورد نیاز جھت احراز سکونت) را مد نظر قرار داده و بر اساس آن اقدام نمایند. ١٣. تھیه رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مشتری کفایت می کند و چنانچه شناسنامه دارای توضیحات بود، رونوشت از آن صفحه نیز لازم می باشد. ١٤. ارائه کد ملی، کد پستی، آدرس دقیق، منطقه شھرداری محل سکونت و شماره تلفن ثابت و ھمراه در زمان ثبتنام الزامی است. ١٥. در صورت ارائه یا درج آدرس پستی اشتباه توسط مشتری، به ھیچ عنوان امکان اصلاح وجود ندارد و کلیه تبعات ناشی از صدور پلاک با کد شھر مغایر و یا مفقود شدن مدارک خودرو، به عھده مشتری خواھد بود. ١٦. در صورت ارائه اطلاعات نادرست آدرس توسط مشتری، شرکت حق دارد بطور یکطرفه قرارداد را فسخ نماید. ١٧. مشتریان حقوقی در این بخشنامه مجاز به ثبت نام می باشند.

2. در صورتی که اشخاص حقوقی اقدام به ثبت نام نمایند لازم است مقررات و موارد ذیل را ( مطابق بخشنامه١٥٠٦) علاوه بر کلیه شرایط فوق اجرا نمایند: • مطابق بخشنامه١٤٦٨، فروش خودرو به سازمانھای دولتی باید تابع ضوابط و مقررات دولتی باشد و بدون مجوز کمیسیون ماده دو از ادارات کل امور اقتصاد و دارایی ، ثبت نام مجاز نیست. • فروش خودرو با پلاک شخصی به سازمانھا و شرکت ھای دولتی مجاز نیست. • ارائه کپی برابر با اصل آخرین روزنامه رسمی و آگھی تاسیس به نمایندگی مجاز الزامی است. • ارائه معرفی نامه جھت معرفی نماینده خریدار برای انجام مراحل ثبت نام و شماره گذاری الزامی است. بدیھی است معرفی نامه می بایست در سربرگ شرکت متقاضی به ھمراه امضاء و مھر مجاز خریدار باشد. ١٩. کارت ھای ھدیه سوخت در مواردی که مشتری حقوقی اقدام به ثبت نام نموده باشد، جھت مشتری نھائی (مشتری صاحب پلاک) صادر خواھد شد. لذا با توجه به لزوم شفاف سازی مالی با مشتریان نھائی، لازم است نمایندگان محترم در این خصوص اطلاع رسانی مناسب نمایند. ٢٠. کارت ھدیه سوخت مشتریان از طریق شرکت پست به نمایندگی و رمز کارت ھای مزبور به آدرس اعلامی مشتری بصورت جداگانه ارسال خواھد شد. ٢١. مبالغ ارائه شده بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای ملی رقابت می باشد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 93/11/18 می باشد.

 پیش فروش ایران خودرو دهه فجر مرحله دومنظرات

  • حسین معمار حسین معمار (18 بهمن 1393 ساعت 09:51)

    نه اینکه خیلی شرایط رو فراهم کردید...نوشتید به مناسبت دهه فجر...اونوقت اگه این مناسبت ها نبود نمیفروختید؟الان دارید منت میزارید؟؟