1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. 2250 دستگاه خودرو دپویی در گمرکات جزو کدام دسته ها هستند؟ + جدول

2250 دستگاه خودرو دپویی در گمرکات جزو کدام دسته ها هستند؟ + جدول

2250 خودرو دپویی در گمرک جزو کدام دسته ها هستند؟ + جدول
4 آبان 1400
  • 0

 بر اساس اعلام گمرک ایران، هم اکنون حدود ۲۲۴۹ دستگاه خودرو در گمرکات مختلف کشور باقی مانده و هنوز ترخیص نشده است. سالیان متمادی است که این خودروها در گمرکات کشور متوقف شده اند و هنوز تعیین تکلیف آنها به مرحله نهایی نرسیده است.

مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه با مشاور  وزیر امور اقتصادی ودارایی و مدیرکل دفتر وزارتی اخرین وضعیت خودروهای موجود در گمرک را اعلام کرد.

در این مکاتبه امده است، پیرو مذاکره تلفنی درخصوص آخرین وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور از جمله خودروهای بلاتکلیف به استحضار می رساند بصورت کلی با توجه به موارد معنونه در فوق ، جدول ذیل را می توان در این خصوص ملحوظ نظر قرار داد: 

ردیف وضعیت خودروهای سواری تعداد (دستگاه) ملاحظات
1 ترخیص شده تا پایان مهلت مصوبه شماره 137161/ت 33065 مورخ 1397.10.11 6653
500
علاوه بر٣٥٦٦ دستگاه مذکور ، حدود ٥� � دستگاه آمبولانس و... نیز ترخیص شده است
2 ترخیص شده تا پایان مهلت مصوبه  2859

١� � � دستگاه (کرمان موتور)

٣٤� دستگاه (سایر اشخاص اظهارقبلی)

١٧� دستگاه (اظهار و ترخیص)

١٤٥ دستگاه(خودروهای اروندی)

٤ دستگاه (سهمیۀ جانبازان معزز)

١٢� � دستگاه (مراجع قضایی)

3 اظهار شده - پروانه نشده تا پایان مهلت مصوبه شماره 152676/ت 49375 مورخ 1389.11.29 51 معمولاً زیر 2500 سی سی
4 موجود در گمرک خرمشهر (منطقه آزاد اروند) 82

٧٣ دستگاه (سفارش آمریکا)

٩ دستگاه (بالای 2500 سی سی)

5 موجود در گمرکات قبل از تاریخ 93.6.23
از جمله خودروهای وارده از محل تسهیلات جانبازان معزز
100 همگی بالای 2500 سی سی
6 مطرح رسیدگی در مراجع قضائی 1089 درخصوص برخی متهمان پرونده، دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است
7 فاقد ثبت سفارش – اظهار نشده به گمرکات 927 همگی زیر 2500 سی سی
  جمع 12261 دستگاه 10012 دستگاه ترخیص شده
2249 دستگاه ترخیص نشده


شایان ذکر است با عنایت به مضی مهلت ماندگاری این خودروها، اکثرا برای آنها اظهارنامه مترکه تنظیم و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است. با توجه به مصوبۀ هیأت وزیران در سال ١٣٩٨ و استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبۀ صادره، ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت واردات خودرو به کشور رسیده بودند صادر نگردید لذا امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این خودروهای سواری (خودروهای سواری موضوع ردیف ٧ جدول فوق) میسر نگردید که لازم است درصورت نیاز، در راستای تمدید مصوبه مزبور شرایط اشاره شده ملحوظ نظر قرار گیرد.

منبع تسنیم


نظرات