1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. لیست قیمت انواع باتری خودرو در هفته آخر اسفند ماه 1400

لیست قیمت انواع باتری خودرو در هفته آخر اسفند ماه 1400

22 اسفند 1400
  • 0

جدول جدیدترین قیمت انواع باتری خودرو در بازار تهران در آخرین هفته اسفندماه سال 1400  شرح زیر می باشد، لازم به ذکر است که در جدول ذیل تمامی قیمت ها با احتساب تحویل باتری کهنه هم ظرفیت محاسبه شده است.

قیمت باتری های اوربیتال وان، اوربیتال وان سیلور، اوربیتال پریمیوم، اوربیتال EFB ، سوزوکی شرکت سپاهان
 

آمپر

اوربیتال وان

اوربیتال وان سیلور

اوربیتال پریمیوم

سوزوکی

35

640,000

650,000

720,000

680,000

45

740,000

760,000

850,000

790,000

50

720,000

740,000

850,000

770,000

55

750,000

770,000

870,000

800,000

60

810,000

830,000

920,000

860,000

60D

830,000

850,000

940,000

880,000

66

890,000

920,000

1,020,000

950,000

70

920,000

950,000

1,120,000

980,000

74

980,000

1,010,000

1,120,000

1,050,000

88

1,190,000

1,220,000

1,330,000

1,270,000

90

1,200,000

1,230,000

1,350,000

1,290,000

100

1,320,000

1,350,000

1,490,000

1,450,000

120

1,590,000

1,620,000

1,790,000

1,690,000

150

1,950,000

1,990,000

2,140,000

2,050,000

170

2,200,000

2,250,000

2,420,000

2,290,000

190

2,450,000

2,500,000

2,700,000

2,550,000

200

2,600,000

2,650,000

2,850,000

2,650,000

 

قیمت باتری کارپیل و تینو آکو باتری
 

آمپر

کارپیل و  تینو

50

660,000

55

710,000

60

760,000

60D

780,000

66

830,000

70

870,000

74

900,000

90

1,100,000

100

1,290,000

150

1,795,000

 

 

قیمت باتری های شرکت صبا باتری
 

آمپر

صبا باتری (اتمی)

50

560,000

55

600,000

60

640,000

60D

660,000

66

700,000

70

730,000

74

760,000

88

890,000

90

890,000

100

980,000

120

1,180,000

150

1,450,000

170

1,650,000

190

1,890,000

200

1,990,000

 

قیمت باتری های سیلور، سین، توربو، ولگا، شارک و ولتا شرکت نیروگستران
 

آمپر

سیلور، توربو

50

660,000

55

710,000

60

760,000

60D

780,000

66

830,000

70

870,000

74

900,000

90

1,100,000

100

1,290,000

150

1,795,000قیمت باتری های سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر شرکت آذر باتری

 

آمپر

سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر

50

560,000

55

600,000

60

640,000

60D

660,000

66

700,000

70

730,000

74

760,000

88

890,000

90

890,000

100

980,000

120

1,180,000

150

1,450,000

170

1,650,000

190

1,890,000

200

1,990,000

 

قیمت باتری های زیتکس ، برنا، گلوبال شرکت برنا باتری

 

آمپر

برنا

زیتکس و گلوبال

35

640,000

680,000

45

740,000

790,000

50

720,000

770,000

55

750,000

800,000

60

810,000

860,000

62

830,000

880,000

66

890,000

950,000

70

920,000

980,000

74

980,000

1,050,000

88

1,190,000

1,270,000

90

1,200,000

1,290,000

100

1,320,000

1,450,000

120

1,590,000

1,690,000

150

1,950,000

2,050,000

170

2,200,000

2,290,000

190

2,450,000

2,550,000

200

2,600,000

2,650,000

 

قیمت باتری های ارس ،دورنا و پوشیتا شرکت درنا باتری ارس
 

آمپر

ارس - دورنا - پوشیتا

50

660,000

55

710,000

60

760,000

60D

780,000

66

830,000

70

870,000

74

900,000

90

1,100,000

100

1,290,000

150

1,795,000نظرات