1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. پیش فروش محصولات ایران خودرو - خرداد 94

پیش فروش محصولات ایران خودرو - خرداد 94

29 اردیبهشت 1394
  • 0

به مناسبت فرا رسیدن ایام مبارک شعبانیه و سالروز آزادسازی خرمشھر، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، شرایط پیش فروش عادی یک و دو ودیعه ای خرداد، از روز شنبه مورخ 94/02/30 الی 94/03/31 به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

شرایط و توضیحات بخشنامه :

1- سود مشارکت در این بخشنامه مطابق جدول پیوست و بصورت سالیانه حداکثر تا تاریخ انقضای دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد.

2- سودمشارکت درصورت انصراف مطابق جدول پیوست و بصورت سالیانه حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشد تا زمان انصراف برای مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد.

3- در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری (صرفاً به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) یک درصد ماھانه ( 12 درصد سالیانه ) پرداخت می شود.

4- در صورتی که برحسب ضرورت، آپشن و یا تجھیزات خاصی بر روی خودرو نصب و یا حذف گردد و یا تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروی تغییر یافته صادر خواھد شد.

5- در شرایط پیش فروش عادی مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه بر اساس قیمت مصوب شرکت در موعد تحویل و پس از محاسبه سود مشارکت و ھزینه ھای قانونی از طریق دعوتنامه به اطلاع مشتریان محترم خواھد رسید.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 94/02/30 می باشد .

 پیش فروش محصولات ایران خودرو - خرداد 94نظرات