1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. فروش سایپا
  5. طرح فروش سایپا ویژه خودروهای فرسوده

طرح فروش سایپا ویژه خودروهای فرسوده

27 بهمن 1402
  • 0

باع العام گروه خودروسازی سایپا؛ پیرو اجراي طرح جایگزینی خودروهاي فرسوده غیر تاکسی در دومین طرح سامانه یكپارچه و مطابق آیین نامه از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده و آئین نامه موضوع ماده 8 قانون هواي پاك، برای کسانی که در تاریخ 26 بهمن ماه 1402 پیامک برای ایشان ارسال گردیده است میرساند، امکان واریز وجه مطابق جدول ذیل اعلام میگردد.

شرایط فروش:

hpcw6vy7xkw9vvdm8cvy.jpg

منبع Car.ir


نظرات