1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. مسابقات
  4. تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

1 آذر 1394
  • 0

اجرای حرکات دریفت روز جمعه در محل باند تفریحات هوایی کیش برگزار شد.

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیشنظرات