1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. مسابقات
  4. تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

1 آذر 1394
  • 0
  • 9623

اجرای حرکات دریفت روز جمعه در محل باند تفریحات هوایی کیش برگزار شد.

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش

 تصاویر دریفت خودروها در جزیره کیش
نظرات