1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. آشنایی با انواع موتورهای ملی EF7 شرکت ایران خودرو

آشنایی با انواع موتورهای ملی EF7 شرکت ایران خودرو

14 آذر 1395
  • 2

باتوجه به آھنگ سریع استفاده از انواع موتور EF7 در محصولات جاری و آینده ایران خودرو (دنای جدید) و لزوم آشنایی بیشتر با انواع موتور EF7، این مقاله درج میگردد.

 آشنایی با انواع موتورهای جدید EF7 شرکت ایران خودرو

موتور EF7 توسط شرکت ایران خودرو با ھمکاری شرکت آلمانی FE7 طراحی گردید و با ھمکاری شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو (IPCO) اولین بار بر روی خودروی سمند نصب گردید.در ابتدا نوع دوگانه سوز این موتور در سال 87 روانه بازار گردید.

موتور EF7 NA (طبیعی تنفس Naturally Aspirated)

موتور تنفس طبیعی به دو دسته بنزینی( (Petrol) و دوگانه سوز (Fuel-Dual) تقسیم می گردد. از نظر ظاھری این موتورھا تفاوتی با ھم ندارند . موتور EF7 دوگانه سوز اولین موتور پایه گاز سوز در بازار ایران است .به عبارت دیگر سوخت اصلی برای این موتور گاز طبیعی می باشد . بدلیل اکتان بالاتر گاز طبیعی نسبت به بنزین ، موتور EF7 دوگانه سوز در حالت گاز دوام و عمر بالاتری نسبت به حالت بنزین دارد .

 آشنایی با انواع موتورهای جدید EF7 شرکت ایران خودرو

موتور NA EF7 نخستین موتور داخلی است که ازسامانه ھوشمند زمان بندی متغیر سوپاپھا (CVVT) بھره مند است .

این سامانه اولین‌بار در موتورھای تویوتا بکار گرفته شد. وجود چنین سامانه ای در موتور موجب می شود امکان کنترل دقیق زمان بندی باز و بسته شدن سوپاپ‌ھای ھوا فراھم شود.لذا سیستم کنترل و مدیریت موتور می تواند به نحوه بھینه زمان باز و بسته شدن سوپاپ ھای ھوا را در شرایط مختلف کارکرد موتور تغییر دھد. در نتیجه راندمان موتورھای دارای سامانه CVVT به مقدار قابل ملاحظه ای نسبت به موتورھای مشابه فاقد این سیستم، افزایش می یابد.

 آشنایی با انواع موتورهای جدید EF7 شرکت ایران خودرو

موتور EF7 TC یا Turbocharged

موتورھای دارای سیستم توربوشارژر در سال‌ھای اخیر بسیار مورد توجه خودروسازان قرار گرفته اند . تجھیز موتورھا به سامانه توربو شارژر سبب می شود که بتوان از موتورھای با حجم کم، قدرت معادل موتورھای بزرگتر دریافت کرد . به ھمین دلیل شرکت ایران خودرو در سال ٩۴ اقدام به عرضه خودروی سورن با موتور TC EF7 نمود . در آینده خودروھای خانواده دنا نیز با این نوع موتور به بازار عرضه خواھند شد.

سیستم توربورشارژر به صورت کلی شامل یک مجموعه متشکل از توربین و کمپرسور دارای محور چرخش مشترک است،توربین در مسیر گازھای خروجی موتور قرار می گیرد و کمپرسور در مسیر ھوای ورودی . انرژی گازھای خروجی سبب چرخش توربین شده و لذا کمپرسور به چرخش در می آید و ھوای ورودی به موتور را فشرده می نماید. بدلیل تامین ھوای فشرده امکان تزریق سوخت بیشتر درون آن فراھم می شود و در نتیجه قدرت موتور افزایش می یابد. ھمچنین افزایش فشار ھوای ورودی راندمان حجمی موتور را نیز بھبود می بخشد و سبب کاھش مصرف سوخت می گردد.

 آشنایی با انواع موتورهای جدید EF7 شرکت ایران خودرو

در شکل فوق مسیر قرمز نشانگر گازھای خروجی اگزوز و مسیر آبی نشانگر ھوای ورودی به موتور است.

مقایسه پارامترهای عملکردی (گشتاور برحسب نیوتن متر)

 آشنایی با انواع موتورهای جدید EF7 شرکت ایران خودرو

این نتایج از آزمون‌های اجراشده در آزمایشگاه موتور ایپکو استخراج شده است.

مقایسه پارامترهای عملکردی (توان برحسب کیلووات)

 آشنایی با انواع موتورهای جدید EF7 شرکت ایران خودرو

* محور افقی نمایانگر دور موتور است.


جدول مقایسه موتورهای خانواده EF7 :

 آشنایی با انواع موتورهای جدید EF7 شرکت ایران خودرو

منبع:ایران جیبنظرات

  • فتح الله خزلی فتح الله خزلی (9 اردیبهشت 1399 ساعت 00:16)

    متقاضی خودروی لیزینگ

  • شایان کاظمی شایان کاظمی (15 آذر 1395 ساعت 13:48)

    چطوریه که نسبت تراکم موتور توربو دار از تنفس طبیعی کمتره