1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان خارجی
  4. اسپرت کردن خودرو با مقوا!

اسپرت کردن خودرو با مقوا!

18 آذر 1394
  • 0

اسپرت کردن ماشین ها هم موجب افزایش قدرت و سرعت آن می شود هم باعث می شود که خودرو ها ظاهری زیبا تر داشته باشند.

اسپرت کردن ماشین ها هم موجب افزایش قدرت و سرعت آن می شود هم باعث می شود که خودرو ها ظاهری زیبا تر داشته باشند اما اینبار یک هنر مند خوش ذوق اقدام به اسپرت کردن ماشین های شهر خود با مقوا کرده است.

 اسپرت کردن خودرو با مقوا!

 اسپرت کردن خودرو با مقوا!

 اسپرت کردن خودرو با مقوا!

 اسپرت کردن خودرو با مقوا!

 اسپرت کردن خودرو با مقوا!

 اسپرت کردن خودرو با مقوا!

 اسپرت کردن خودرو با مقوا!

 اسپرت کردن خودرو با مقوا!

 اسپرت کردن خودرو با مقوا!نظرات