1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط پیش فروش پلکانی بهمن ماه 95 محصولات ایران خودرو

شرایط پیش فروش پلکانی بهمن ماه 95 محصولات ایران خودرو

2 بهمن 1395
  • 0

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می‌رساند، طرح پیش فروش پلکانی چھار مرحله‌ای بھمن 95 محصولات ایران خودرو به ھمراه ھدایای فروش تعھدی، از روز شنبه 95/11/02 لغایت 95/11/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می‌گردد.

شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو

ویژگی ھای این طرح :

· ھدف از این طرح پوشش بخشی از بازار خودرو می باشد که در آن مشتریان با پس انداز کم نیز بتوانند خریدی مطلوب داشته باشند.

· قالب کلی این طرح به این صورت است که مشتری در فواصل زمانی دو ماھه یا سه ماھه مبادرت به پرداخت مرحله ای (که به صورت پلکانی نزولی تعریف شده است) می نماید.

· پیش پرداخت اولیه در این طرح بسیار پایین و بین ٦ تا ١٠ میلیون تومان می باشد که طیف وسیعی از مشتریان را در بر خواھد گرفت.

· پرداختھای بعدی شامل سه مرحله خواھد بود که به صورت نزولی دریافت می گردد .لازم به ذکر است تاخیر در ھریک از مراحل پیش پرداخت باعث غیرفعال شدن قرارداد نمی گردد و مابه التفاوتھای باقیمانده ھمزمان با ارسال دعوتنامه محاسبه و دریافت می گردد.

· نرخ سود مشارکت در این طرح کاملا رقابتی و بین ٢٣ تا ٢٦ درصد می باشد .

· این طرح حداقل نرخ انصراف ٢١ درصد را تضمین می نماید .

· فاصله پیش پرداخت ھا به صورت دو ماھه یا سه ماھه و با توجه به متوسط درآمد خانواده ایرانی چیده شده که خود عاملی برای جذب بیشتر مشتریان می باشد.

· این طرح تقریبا تمامی محصولات ایران خودرو اعم از خانواده محصول ٢٠٦ ،٢٠٦ صندوقدار، پژو ٤٠٥، پارس، دنا و رانا را شامل می شود.

· با توجه به ویژگی ھای طرح مذکور، نمایندگان محترم می بایست در جھت جذب بازار با استفاده از ابزارھای تبلیغاتی موجود مانند نصب بنر و ... نسبت به انجام تبلیغات لازم اقدامات شایسته را مبذول فرمایند.

- در این بخشنامه، امکان صلح تا دو مرتبه فراھم می باشد.

نکات مھم در خصوص ھدیه فروش تعھدی:

· ھدیه فروش تعھدی صرفا به تعھداتی اختصاص می یابد که مشتریان در زمان تکمیل وجه، به صورت نقدی اقدام به واریز وجه نموده باشند و ھمچنین قرارداد منجر به انصراف نگردد.

· ھدیه فروش تعھدی فقط زمانی قابل ارائه می باشد که مبغ مابه التفاوت اعلام شده در دعوتنامه، در مھلت تعیین شده پرداخت گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه، ھدیه فروش تعھدی به مشتریان ارائه نخواھد شد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/11/02 می باشد.

شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو

شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو

شرایط پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرونظرات