1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان خارجی
  4. تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

15 دی 1394
  • 0

در ادامه حضور برند آئودی در ایران، رامک خودرو که فروش و خدمات پس از فروش محصولات آئودی در ایران را بر عهده دارد، نمایشگاه مرکزی آئودی را در شریعتی افتتاح کرد.

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهران

 تصاویر مربوط به نمایشگاه مرکزی آئودی در تهراننظرات