1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان خارجی
  4. فراری 8 میلیاردی در گمرک خرمشهر

فراری 8 میلیاردی در گمرک خرمشهر

15 اسفند 1394
  • 0

تصویر زیر مربوط به ورود یک دستگاه فراری ۴۵۸ اسپایدر به گمرک خرمشهر است که گفته می‌شود این خودرو در ایران ارزشی معادل ۸ میلیارد تومان دارد.

تصویر زیر مربوط به ورود یک دستگاه فراری 458 اسپایدر به گمرک خرمشهر است که گفته می‌شود این خودرو در ایران ارزشی معادل 8 میلیارد تومان دارد.

 فراری 8 میلیاردی در گمرک خرمهشرنظرات