1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. آغاز اجرای طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده سال 98

آغاز اجرای طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده سال 98

29 آبان 1398
  • 0

به اطلاع کلیه نمایندگیهای ایران خودرو محترم میرساند ، به حول و قوه الهی مقدمات اجراي طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده کل کشور مهیا شده و عملیات جایگزینی تاکسی هاي فرسوده با تاکسی نو در سال 98 با مشارکت کلیه نمایندگیهاي محترم آغاز شد .

کلیات طرح نوسازي تاکسی:

1 -تعداد کل خودروهاي فرسوده مشمول این طرح 10.000 دستگاه پیش بینی شده است و مدت اجراي پروژه تا پایان سال جاري خواهد بود.

2 -در این طرح ارزش اسقاط از قیمت نهایی خودرو نو کسر نخواهد شد و مسئولیت پرداخت ارزش اسقاط برعهده تاکسیرانی و مرکز اسقاط منتخب تاکسیرانی می باشد .لذا ایران خودرو درخصوص دریافت گواهی اسقاط مسئولیت نخواهد داشت .

3 -انتخاب مرکز اسقاط برعهده تاکسیرانی بوده و انتخاب نمایندگی در این طرح باید صرفاَ بر اساس نظر متقاضیان صورت پذیرد. سهمیه هر نمایندگی در این طرح به صورت یکسان تعیین گردیده و ملاك امکان بهره برداري از سهمیه ، تصمیم مشتریان خواهد بود. لذا شرکت در این خصوص تصمیم گیرنده نبوده و مسئولیتی نیز نخواهد داشت.

4 -میزان کمیسیون فروش در این طرح متعاقبا بعد از تصویب در شرکت اعلام خواهد شد.

5 -ثبت نام در سیستم سیتریکس مشابه طرح 90000 دستگاه توسط شرکت صورت می پذیرد . لذا اطلاعات ثبت نام براي نمایندگی علاوه بر سیستم سیتریکس در سایت نوسازین ( آیتم طرح تاکسی ستاد ) نیز قابل مشاهده می باشد .

7 -لازم بذکر است تخصیص کد کاربري و کلمه عبورسامانه نوسازین منوط به مطالعه دقیق شیوه نامه و اشراف بر نحوه اجراي فرآیند دارد. لذا در صورت دریافت کدکاربري و کلمه عبور نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام نمایند.

8 -با توجه به اهمیت و گستردگی طرح و به منظور پوشش جغرافیایی حداکثري در این طرح ، مشارکت کلیه نمایندگیها مورد انتظار می باشد.

9 -ثبت نام تکمیلی و تحویل خودروي جایگزین توسط نمایندگی محل ثبت نام صورت می پذیرد .

- مدت زمان تحویل خودروي نو به مشتري از زمان تکمیل پرونده حداکثر 30 روز کاري میباشد به شرط آنکه خودروي فرسوده به مرکز اسقاط تحویل و پذیرش آن در سامانه نوسازین ثبت شده باشد. لذا نمایندگی پس از رویت تاریخ پذیرش در سامانه نوسازین اقدام به تحویل خودروي نو به مشتري نماید.

- نرخ جریمه تاخیر درتحویل مانند سایر تعهدات شرکت و مطابق با دستورالعمل اجرایی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان می باشد .

- انتظار میرود نمایندگی درخصوص ثبت نام ، اطلاع رسانی هاي لازم به مشتري ، تشکیل ، تکمیل و ارسال به موقع پرونده ، زمان و نحوه تحویل خودرو نو به مشتري مطابق بخشنامه ، شیوه نامه و نامه هاي سیتریکسی و همچنین رعایت سایر دستور العمل هاي جاري شرکت دقت لازم را داشته باشد درغیر اینصورت به عنوان تخلف نمایندگی ثبت و برابر با مقررات شرکت اقدام خواهد شد .

- خودروهاي موضوع قرارداد فعلا 405 دوگانه سوز بوده درصورت مهیا شدن شرایط تولید سمند EF7 دوگانه سوز اضافه خواهد شد.

- نظر به اعلام بانک هاي پرداخت کننده تسهیلات ، برروي سند فروش خودرویی که مشتري از تسهیلات بانکی استفاده نموده اند عبارت ذیل درج خواهد شد .نظرات