1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. چگونگی چینش ایده آل وزارت صمت و شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو

چگونگی چینش ایده آل وزارت صمت و شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو

12 اسفند 1398
  • 0

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران اعلام کرد: در صورت ورود شواری رقابت به قیمت گذاری خودرو، وزارت صمت باید ارائه دهنده فرمول قیمت گذاری باشد و شورای رقابت ضمن دریافت نظر کارشناسی رسمی از دستگاه تخصصی و انجمن های تخصصی باید جایگاه حکم داشته باشد.

آرمان خالقی اظهار داشت: با توجه به سابقه گذشته شورای رقابت به نظر می رسد این شورا برای تعیین قیمت ها از ساز و کار کارشناسی کافی برای ورود به تمام موضوعات برخوردار نیست. برای حوزه خودرو در گذشته همین ایراد وارد بود؛ به عبارتی نحوه محاسبه قیمت تمام شده خودرو توسط شورای رقابت و وزارت صمت دو رویه متفاوت بود که به محاسبات و اعداد همانند نمی رسید که این مساله موجب بروز اختلاقی شده بود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران گفت: وقتی کل پروسه قیمت گذاری به وزارت صمت موکول شد انتقادی که به وجود آمد این بود که وزارت صمت همزمان در تعیین هیات مدیره خودروسازی ها موثر است.

خالقی افزود: اگر قرار باشد موضوع قیمت گذاری به شورای رقابت محول شود با توجه به ضعف قبلی -که همچنان پابرجا است- به نظر می رسد باید از دستگاه تخصصی سوال شود. بنابراین در صورت ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو قاعدتا باید نظر کارشناسی دستگاه تخصصی متولی یعنی وزارت صمت لحاظ شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: وزارت صمت باید ارائه دهنده فرمول قیمت گذاری باشد، شورای رقابت می تواند به استعلام از دیگر مراکز بپردازد. در واقع شورای رقابت باید جایگاه حکم را داشته باشد. شورای رقابت یک دستگاه اجرایی نبوده و حاکمیتی است و موضوعاتی نظیر دامپینگ، انحصار یا سوء استفاده و تبانی های احتمالی را بررسی می کند.

خالقی افزود: شورای رقابت می تواند در مسند قضاوت و داوری قرار گیرد و اطلاعات و نظر کارشناسان رسمی را از دستگاه تخصصی دریافت کند. همچنین این شورا باید نظر انجمن های تخصصی مانند انجمن خودروسازان، انجمن قطعه سازان و انجمن حمایت از مصرف کنندگان را دریافت کند. از طرف دیگر دولت و خودروسازان به عنوان ذینفع اصلی قرار دارند. وقتی شواری رقابت این 5 داده را کنار یکدیگر قرار دهد می تواند داوری و قضاوت کند که چه اتفاقی باید درخصوص قیمت خودرو محقق شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران گفت: اگر این موضوع محقق و قیمت تمام شده واقعی استخراج شود، قیمت خودرو واقعی تر به دست خواهد آمد و اعتماد مردم بیشتر خواهد شد. حال موضوع اختلاف قیمت کارخانه و بازار مطرح است که راه حلی برای آن وجود دارد و بر اساس آن باید ما به التفاوت را به گونه ای اختصاص داد که بازار سیاه تشکیل نشود و کل مردم منتفع شوند، در این صورت عملکرد خودروساز نیز بهتر خواهد بود و این موضوع باید یکبار برای همیشه حل شود.

 نظرات