1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. نمایشگاه داران خودرو، جزو 5 صنف پردرآمد برای دریافت مالیات

نمایشگاه داران خودرو، جزو 5 صنف پردرآمد برای دریافت مالیات

نمایشگاه داران خودرو ، جزو 5 صنف پردرآمد برای دریافت مالیات
20 تیر 1401
  • 0

رئیس سازمان امور مالیاتی از تمرکز این سازمان بر مالیات ستانی از پزشکان، دندان پزشکان، طلافروشان، وکلا و نمایشگاه داران خودرو خبر داد.

تمرکز بر مالیات اصناف در شرایطی است که رئیس سازمان مالیاتی از تمرکز خاص تر بر پنج صنف پردرآمد خبر داده که نیمی از مالیات اصناف را پرداخت می کنند. این پنج صنف به گفته داوود منظور عبارتند از: پزشکان، دندان پزشکان، طلافروشان، وکلا و نمایشگاه داران خودرو.

سال هاست که موضوع عادلانه کردن نظام مالیاتی و اخذ مالیات به تناسب درآمد هر گروه از شاغلان، مطرح است و همواره آمارهای عجیبی از مالیات های اندک اقشار ثروتمند و مشاغل پردرآمد منتشر می شود. امسال آمارهای جدیدی از مالیات مشاغل پردرآمد منتشر و مشخص شده است با وجود تلاش ها برای دریافت مالیات بیشتر از مشاغل پردرآمدتر، هنوز مالیات چندانی با توجه به درآمدهای بالا از این مشاغل دریافت نمی شود. چنان که در اظهارنامه های مالیاتی امسال بابت عملکرد سال قبل، مالیات هر پزشک به طور متوسط 21 میلیون تومان، مالیات هر دندان پزشک 16 میلیون تومان، هر وکیل 20 میلیون تومان و هر طلا فروش فقط شش میلیون تومان اظهار شده است.

در لایحه بودجه 1401 از مجموع 532 هزار میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده برای امسال، 85 هزار میلیارد تومان، سهم مالیات بر درآمدهاست که بخش اعظم آن بین دو گروه حقوق بگیران و مشاغل تقسیم شده است. حقوق بگیران بخش عمومی (کارکنان دولت، نهادها و شهرداری ها) 24.5 هزار میلیارد تومان و حقوق بگیران بخش خصوصی (کارگران و کلیه کارکنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی) 23.6 هزار میلیارد تومان و در مجموع، کل حقوق بگیران در بخش های دولتی و خصوصی 48.1 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند.

در حالی که مالیات مشاغل (شامل اصناف، مغازه داران، فروشگاه ها و مشاغل تخصصی) 33.8 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. به این ترتیب حقوق بگیران بیش از اصناف مالیات می دهند. آمارها نشان می دهد تعداد کارکنان بخش عمومی 3.7 میلیون و تعداد کارکنان بخش خصوصی 8.7 میلیون نفر است که در مجموع 48.1 هزار میلیارد تومان مالیات در سال جاری باید پرداخت کنند که به طور میانگین، نزدیک به 3.6 میلیون تومان مالیات در سال می شود. این در حالی است که با توجه به آمار حدود چهار میلیون واحد صنفی و مشاغل در کشور، میانگین مالیات هر فعال صنفی در سال جاری 8.4 میلیون تومان خواهد بود. هرچند مروری بر وضعیت مالیات پرداختی پردرآمدترین مشاغل نشان می دهد که تا چه اندازه، میزان مالیات پرداختی در این بخش اندک است.

به این ترتیب با توجه به رقم 33.8 هزار میلیارد تومانی مالیات اصناف در سال جاری باید حدود17 هزار میلیارد تومان مالیات از این پنج صنف دریافت شود، با این حال نگاهی به اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی 4 صنف از این 5 صنف نشان می دهد مالیات اظهار شده از سوی 4 صنف به هزار میلیارد تومان نیز نمی رسد. شاید از همین روست که سازمان مالیاتی در روزهای اخیر اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به اظهارنامه های مالیاتی این اصناف کرده است تا مشخص شود این فعالان صنفی پردرآمد مدعی چه میزان مالیات برای خود هستند. در جدول زیر اطلاعات مربوط به مالیات عملکرد سال گذشته چهار  صنف براساس اظهارنامه های مالیاتی ارائه شده در سال جاری آمده است.

 


نظرات