1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. طرح جدید فروش محصولات سایپا بمناسبت مبعث رسول اکرم

طرح جدید فروش محصولات سایپا بمناسبت مبعث رسول اکرم

18 اردیبهشت 1395
  • 0

بـه مناسبت مبعث پیامبر رحمت، حضرت رسول اکرم (ص) شرایط فروش محصولات سایپا از روز یکشنبه تاریخ 95/02/19 ساعت 10 صبح به شرح زیر جاری می باشد .

جدول شماره 1:

طرح جدید فروش محصولات سایپا بمناسبت مبعث رسول اکرم

جدول شماره 2:

طرح جدید فروش محصولات سایپا بمناسبت مبعث رسول اکرم

جدول شماره 3:

طرح جدید فروش محصولات سایپا بمناسبت مبعث رسول اکرم

جدول شماره 4:

طرح جدید فروش محصولات سایپا بمناسبت مبعث رسول اکرم

جدول شماره5:

طرح جدید فروش محصولات سایپا بمناسبت مبعث رسول اکرم

جدول شماره 7و 6:

طرح جدید فروش محصولات سایپا بمناسبت مبعث رسول اکرم

جدول شماره 8:

طرح جدید فروش محصولات سایپا بمناسبت مبعث رسول اکرم

-قیمت در زمان دعوتنامه مشخص و از مشتری دریافت می گردد و در شرایط اعتباری چکها در زمان تحویل دریافت می گردد .

· در پیش فروش ها، تیپ و رنگ در زمان تحویل و ارسال دعوتنامه مشخص می گردد .

· مابقی قیمت در زمان تحویل و ارسال دعوتنامه مشخص می گردد .

· در پیش فروش های اعتباری مبلغ وام اعلامی در مابه التفاوت مشتری در زمان ارسال دعوتنامه لحاظ خواهد شد و مبالغ چکهای شخصی در زمان دعوتنامه مشخص می گردد .


منبع:ایران جیبنظرات