1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان خارجی
  4. مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

19 اسفند 1394
  • 0

پرشیا خودرو، نماینده ب ام و در ایران در مراسمی باشکوه و با حضور مالکین خودروهای ب ام و، یک‌صد سالگی این برند را جشن گرفت.

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

 مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

منبع پدال


نظرات