1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان خارجی
  4. یورو 2016 و خودروهای نمادین تیم‌های مختلف

یورو 2016 و خودروهای نمادین تیم‌های مختلف

24 خرداد 1395
  • 0

تیم‌های ملی فوتبال در قاره‌ی سبز گرد هم آمده‌اند تا مهم‌ترین رویداد فوتبالی اروپا شکل بگیرد. بله درباره‌ی یورو 2016 صحبت می‌کنیم که به تازگی شروع شده و “خروس”ها میزبانی آن را بر عهده دارند. تیم‌ها باید از حیثیت خود دفاع کنند و نتایج درخوری به دست آورند. جدای از بحث فوتبال، اگر تیم‌ها مجبور باشند که خودرویی مناسب با ملیت خود انتخاب کنند، این انتخاب چه خواهد بود؟!

ما 10 تیم ملی مختلف را به همراه خودروهایی که معرفی کننده‌ی هر تیم است انتخاب کرده‌ایم. می‌دانیم که امروزه خودروهای محدودی تنها در یک کشور تولید می‌شوند و اکثر قطعات خودروها از کشورهای مختلفی تأمین می‌شود بنابراین ما ملیت خودروساز مربوطه را در نظر گرفته‌ایم.

خودروهای یورو 2016

خودروهای یورو 2016

خودروهای یورو 2016

خودروهای یورو 2016

خودروهای یورو 2016

خودروهای یورو 2016

خودروهای یورو 2016

خودروهای یورو 2016

خودروهای یورو 2016

خودروهای یورو 2016

خودروهای یورو 2016

منبع: پدالنظرات