1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار خودرو
  4. وزیر اقتصاد: بخشی از سهام سایپا و ایران خودرو که متعلق به دولت است باید فروخته شود

وزیر اقتصاد: بخشی از سهام سایپا و ایران خودرو که متعلق به دولت است باید فروخته شود

8 آذر 1400
  • 0

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا درخواست فروش بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا را که متعلق به دولت است، را ارائه کرده است.

براساس این درخواست و درصوت تصویب نهایی در دولت، 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به صورت مجزا به فروش خواهد رسید.

درخواست وزیر اقتصاد برای فروش 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا به استناد جزء دوم بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دولت ارائه شده است.

در صوت تصویب نهایی این پیشنهاد در دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز خواهد بود نسبت به واگذاری 4 درصد از سهام ایران خودرو و سایپا اقدام کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف خواهد بود از هر طریق ممکن نسبت به رفع توثیق میزان سهام قابل واگذاری دو غول خودروسازی ایران ظرف مدت دو ماه و همچنبن باقی مانده سهام دولت حداکثر تا پایان سال اقدام کند.

در همین حال، هیات واگذاری در چارچوب مقررات نسبت به تعیین روش واگذاری، قیمت سهام و سایر شرایط اقدام خواهد کرد.نظرات