1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو اعلام شد

شرایط پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو اعلام شد

1 اسفند 1395
  • 0

شرایط پیش فروش عادی اسفند 95 و پیش فروش نوروزی 96 (به صورت محدود) محصولات ایران خودرو به ھمراه ھدایای فروش تعھدی، از روز یکشنبه 95/12/01 لغایت 96/01/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست ( جداول شماره 1، 2 و 3) ارائه می گردد.

 پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو

نکات مھم در خصوص ھدیه فروش تعھدی:

· ھدیه فروش تعھدی صرفا به تعھداتی اختصاص می یابد که مشتریان در زمان تکمیل وجه، به صورت نقدی اقدام به واریز وجه نموده باشند و ھمچنین قرارداد منجر به انصراف نگردد.

· ھدیه فروش تعھدی فقط زمانی قابل ارائه می باشد که مبغ مابه التفاوت اعلام شده در دعوتنامه، در مھلت تعیین شده پرداخت گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه، ھدیه فروش تعھدی به مشتریان ارائه نخواھد شد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/12/01 می باشد.

جدول شماره 1"

 پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو

جدول شماره 2:

 پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرو

جدول شماره 3"

شرایط پیش فروش ویژه اسفند 95 (به صورت محدود) به مناسبت نوروز 96:

 پیش فروش نوروزی محصولات ایران خودرونظرات