1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. نمایشگاه ها
  4. قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

29 بهمن 1392
  • 0

عکس هایی از قبرستان خودروهای قدیمی که متعلق به سال 50 در سوئد است، منتشر شد. عکاسی به نام «سوون نوردروم» یک سری عکس از زباله‌دان خودروهای قدیمی در سوئد انداخته است.

این خودروها در یک جنگل نزدیک «باستانایس» قرار گرفته‌ است.بیش از هزار خودرو قدیمی از سال‌های 50 در این جنگل وجود دارد.این خودروها توسط سربازان آمریکایی در بازگشت به خانه در پایان جنگ جهانی دوم در این مکان رها شده بودند.

موتور این خودروها به تدریج پر از خزه شده‌ و درختان در لابه‌لای این خودروها رشد کرده‌ است.

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئد

قبرستان خودروهای قدیمی در سوئدنظرات