1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان خارجی
  4. آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

11 خرداد 1397
  • 0

آوالون به عنوان مدل سال 2019 وارد پنجمین نسل خود شده اما بیش از دو دهه است که عنوان سدان پرچم‌دار تویوتا را یدک می‌کشد. آوالون در سال 1995 برای جایگزینی با کریسیدا معرفی شد. این خودرو بیشتر روی راحتی کابین تمرکز داشته و حتی در مقطعی با صندلی نیمکتی جلو به منظور حمل 6 نفر نیز عرضه شده است. اگرچه اکثر مدل‌های آوالون از پیشرانه‌های 6 سیلندر استفاده کرده‌اند اما اخیراً نسخه‌های 4 سیلندر هیبریدی این خودرو نیز در دسترس خریداران بوده است.


تویوتا آوالون 2019 (پنجمین نسل)


 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر


تویوتا آوالون 2018 (چهارمین نسل)


 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر


تویوتا آوالون 2016-2017 (چهارمین نسل)


 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر


تویوتا آوالون 2013-2015 (چهارمین نسل)


 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر


تویوتا آوالون 2011-2012 (سومین نسل)


 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر


تویوتا آوالون 2008-2010 (سومین نسل)


 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر


تویوتا آوالون 2005-2007 (سومین نسل)


 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر


تویوتا آوالون 2000-2004 (دومین نسل)


 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر


تویوتا آوالون 1995-1999 (اولین نسل)


 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

 آشنایی با مدلهای مختلف تویوتا آوالون از ابتدا تاکنون + تصاویر

منبع پدال


نظرات