1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. کسب و کار
  4. رویداد کارتونی «فیلترهای زندگی من»

رویداد کارتونی «فیلترهای زندگی من»

26 مرداد 1401
  • 0

نخستین رویداد کارتونی فیلترهای زندگی من، با حمایت گروه صنعتی سرکان و دبیری جمال رحتمی، در ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین و غیر حضوری با شرکت ۵۵ کارتونیست برگزار می‌شود.

 

در این سال‌ها صحبت از فیلتر زیاد به میان کشیده شده است، اما عموما به کارکردهای منفی آن اشاره شده است. کارکردهای که همه ما به نوعی از آن بیزاریم. در صورتی که فیلتر های مفید هم در زندگی ما بوده و هستند که حیات ما به بودن و کیفیت آنهاست. از اینکه چه موسیقی گوش کنیم، کجا بریم، چه کارهای انجام بدیم، چه دانشگاه و رشته‌ی انتخاب کنیم و در تصویر کلی چه چیزی را نسبت به چه چیزهای برتر بدانیم و انتخاب کنیم، از فیلترهای مختلفی بهره می‌بریم که زندگی و شخصیت ما را می‌سازند. از سوی دیگر برای هوا، آب، روغن، بنزین و ماشین بهتر تا آب و هوا و زندکی بهتری داشته باشیم، تا هواپیما و قطار و ابزارآلات پزشکی، صنعتی و زیستی، از فیلترهای متنوعی در زندگی استفاده می کنیم. اما از زمانی که فیلتر فقط کارکرد محدود کننده به خود گرفت بیش از آنکه چهره مثبت آن دیده شود، منفی شد و به قابلیت‌ها و حضور پر بسامد آن در زندگی بی توجه شدیم. اینکه  ادامه حیات ما به وجود فیلترهای خوب در زندگی وابسته است، همواره مغفول ماند. رویداد هنری کارتونی «فیلترهای زندگی من» از این دریچه و بر این مبنا شکل گرفت و می‌خواهد با زبانی متفاوت به فیلتر نگاه کند.

در چنین وضعیتی که فیلترها نقش دوگانه و پیچیده ای را به خود گرفته‌اند، شاید بهترین زبانی که بتواند این وضعیت دوگانه را ترسیم کرده و از آن سخن بگوید کاریکاتور و کارتون باشد. کارکردهایی که  اتفاقا می‌تواند حال وسایل و ابزار زیستی و کاربردی ما را بهبود بخشیده و کارآمد سازد.

 

Screenshot_۲۰۲۲۰۸۱۹-۰۰۵۷۲۲_Docs.jpg

 

اولین ها همیشه مورد توجه هستند و بی شک این در تاریخ کارتون و کاریکاتور خواهد آمد که چه کسانی حامی کارتون و کاریکاتور بودند و به قوت این زبان پی بردند  و برای بیان حرف‌های خود آن را کاربردی‌تر و گویا تر یافتند.

با حمایت گروه صنعتی سرکان برای اولین بار ۵۵ کارتونیست مطرح و سرشناس ایران، به بهانه ۵۵ سالگی فیلتر سرکان، گرداگرد هم و به دلیل رعایت کرونا، غیر حضوری دست به خلق اثر می‌زنند و از «فیلترهای زندگی ما» سخن می گویند. این رویداد در تاریخ پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ از طریق صفحات اینستاگرام هنرمندان و کارتونیست‌ها قابل مشاهده است. این رویداد را میتوانید از طریق اینستاگرام گروه صنعتی سرکان و صفحه دبیر رویداد جمال رحمتی پیگیری کنید.

@filterserkan

@jamalrahmati

از طریق سایت گروه صنعتی سرکان

www.serkanindustrialgroup.comنظرات