1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. فروش بهمن موتور
  5. فروش لیزینگی محصولات بهمن موتور؛ ویژه آبان ماه 1401 

فروش لیزینگی محصولات بهمن موتور؛ ویژه آبان ماه 1401 

فروش لیزینگی محصولات بهمن موتور؛ ویژه آبان ماه1401 
9 آبان 1401
  • 0

گروه بهمن موتور، طرح فروش لیزینگی تعدادی از محصولات خودرو را آغاز کرده است. در این طرح، تعدادی از خودروهای تجاری سنگین و نیمه سنگین این شرکت شامل کشنده امپاور، کامیونت فورس خوابدار، کامیونت شیلر و ون اینرودز عرضه شده اند.

 

ون اینرودز 

طرح فروش ون اینرودز، با موعد تحویل 15 روزه و به تعداد محدود آغاز شده است.

واریز نقدی برای این محصول شامل یک پیش پرداخت به مبلغ 295 میلیون تومان و تعداد اقساط 12، 24 و 36 ماهه است. 

پیش پرداخت برای خرید این خودرو، 288 میلیون و 311 هزارتومان و 760 و بیمه بدنه سال اول، 6 میلیون و 688 هزار و 240 تومان است. بدین ترتیب، جمع واریز نقدی برای این محصول گروه بهمن در طرح فروش لیزنگی، به 295 میلیون تومان می رسد. 

گفتنی است که با ارائه یک ضامن معتبر امکانپذیر است. 

خودرو  اقساط ماهیانه  جمع واریز نقدی پیش پرداخت (تومان) جمع اقساط (تومان)
ون اینرودز 12 295 میلیون  29548000
24 17358000
36 13427000

 

کامیونت شیلر 6 تن

این شرکت همچنین، شرایط فروش لیزینگی کامیونت شیلر 6 تن مدل 1401 را با تعداد محدود و با تحویل 60 روز کاری ایجاد کرده است. این طرح نیز، از روز 7 آبان ماه 1401 فعال شده است که در قالب دو طرح با دو نوع ضامن، ارائه می کند.

 

کامیونت شیلر 6 تن با ارائه یک ضامن معتبر

واریز نقدی در پیش پرداخت طرح فروش کامیونت فورس خوابدار با یک ضامن معتبر، مبلغ 715 میلیون و 728 هزار تومان و بیمه بدنه سال اول، 19میلیون و  271 هزار و 200 تومان است.  

خودرو  اقساط ماهیانه  جمع واریز نقدی پیش پرداخت (تومان) جمع اقساط (تومان)

کامیونت شیلر 6 تن

24 645,000,000 31478000
36 24503000
48 21189000

 

کامیونت شیلر 6 تن با ارائه دو ضامن معتبر

واریز نقدی در پیش پرداخت طرح فروش کامیونت فورس خوابدار با دو ضامن معتبر، مبلغ 910 میلیون و  728هزار تومان و 800 تومان است و بیمه بدنه سال اول، 19میلیون و  271 هزار و 200 تومان است.  

خودرو  اقساط ماهیانه  جمع واریز نقدی پیش پرداخت (تومان) جمع اقساط (تومان)
کامیونت شیلر 6 تن 24 820,000,000 21,620,000
36 16,989,000
48 14,788,000

 

 کامیونت فورس خوابدار 6 تن 

طرح فروش کامیونت فورس خوابدار 6 تن مدل 1401، با تحویل 60 روزه و تعداد محدود در قالب دو طرح با دو نوع ضامن، ارائه می کند.

واریز نقدی در پیش پرداخت طرح فروش کامیونت فورس خوابدار با یک ضامن معتبر، مبلغ 715 میلیون و 728 هزار تومان و بیمه بدنه سال اول، 19میلیون و  271 هزار و 200 تومان است و با دو ضامن معتبر، مبلغ 910 میلیون و  728هزار تومان و 800 تومان است و بیمه بدنه سال اول، 19میلیون و  271 هزار و 200 تومان است.  

 

خودرو  اقساط ماهیانه  جمع واریز نقدی پیش پرداخت (تومان) جمع اقساط (تومان)

 کامیونت فورس خوابدار 6 تن 

24 735 میلیون 33,953,000
36 26,461,000
48 22,899,000

 

خودرو  اقساط ماهیانه  جمع واریز نقدی پیش پرداخت (تومان) جمع اقساط (تومان)
 کامیونت فورس خوابدار 6 تن  24 930 میلیون 22,971,000
36 18,062,000
48 15,754,000

 

امپاور 

طرح فروش کشنده امپاور مدل 1401 با تحویل 90 روز کاری و تعداد محدود، از 7 آبان 1401 فعال شده است. 

در این طرح میزان پیش پرداخت در طرح اقساط 24 ماهه،  66 میلیون و 270 هزار تومان است و در اقساط 36 ماهه، 39 میلیون و 389 هزارتومان است.

خودرو  اقساط ماهیانه  جمع واریز نقدی پیش پرداخت (تومان) جمع اقساط (تومان)

امپاور 

24 2,950,000,000 585,760,000
36 462,920,000

 

منبع car.ir


نظرات