1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. فروش ایران خودرو
  5. جزئیات عرضه روز گذشته تارا در بورس کالا + قیمت نهایی

جزئیات عرضه روز گذشته تارا در بورس کالا + قیمت نهایی

24 آذر 1401
  • 0

روز گذشته مطابق اعلام قبلی، تعداد 2000 دستگاه خودرو تارا دنده ای و تارا اتوماتیک در بورس کالا عرضه شد.

نخستین نوبت عرضه مربوط به 400 دستگاه تارا دستی به رنگ مشکی آبنوس  بود که با قیمت پایه 309 میلیون و 500 هزار تومان روی تابلو رفتند...؛ در این نوبت، 985 دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با 31 درصد رقابت با میانگین قیمت 405 میلیون و 400 هزار تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز 405 میلیون تومان بود.

قیمت تمام شده خودروی تارا دستی مشکی آبنوس در بورس کالا به اضافه 13 درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ 4 میلیون و 371 هزار تومان محاسبه خواهد شد؛ یعنی خریداران این خودروها را با پرداخت مجموعا 462 میلیون و 473 هزار تومان در روز ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه تحویلذ خواهند گرفت.

در دومین نوبت عرضه تارا، 250 دستگاه تارا دستی خاکستری با قیمت پایه 309 میلیون و 500 هزار تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، 755 دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با 30.95 درصد رقابت با میانگین قیمت 405 میلیون و 300 هزار تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز 405 میلیون تومان بود. به این ترتیب قیمت نهایی این خودروها نیز در حدود 458 میلیون تومان خواهد بود.

در سومین نوبت عرضه تارا، ۱۵۰ دستگاه تارا دستی نقره ای تیتانیوم با قیمت پایه 309 میلیون و 500 هزار تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، 365 دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با 26.85 درصد رقابت با میانگین قیمت 392 میلیون و 600 هزار تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز 392 میلیون تومان بود. دقیمت نهایی این خودروها با احتساب مالیات 13 درصدی و سایر هزینه ها در محدوده 448 میلیون تومان خواهد بود.

در نخستین عرضه تارا اتوماتیک نیز ۲۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک خاکستری با قیمت پایه 376 میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، 803 دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با 37.92 درصد رقابت با میانگین قیمت 518 میلیون و 500 هزار تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز 518 میلیون تومان بود.

قیمت نهایی این خودروها با احتساب مالیات 12 درصدی، در محدوده 577 میلیون تومان خواهد بود.

در عرضه دوم تارا اتوماتیک، 300 دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه 376 میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، 850 دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با 36.02 درصد رقابت با میانگین قیمت 511 میلیون و 400 هزار تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز 511 میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد و قیمت نهایی آن، 577 میلیون تومان خواهد بود.

در نوبت پایانی عرضه تارا دستی هم 400 دستگاه تارا دستی سفید با قیمت پایه 309 میلیون و 500 هزار تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، 819 دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با 30.98 درصد رقابت با میانگین قیمت 405 میلیون و 300 هزارتومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز 405 میلیون تومان بود و قیمت نهایی خودرو، 462 میلیون تومان خواهد بود.

در عرضه پایانی دیروز نیز ، 300 دستگاه تارا اتوماتیک سفید با قیمت پایه 376 میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، 810 دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با 35.89 درصد رقابت با میانگین قیمت 510 میلیون و 900 هزار تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز 510 میلیون و 500 هزارتومان بود. قیمت نهایی اینر خودروها 576 میلیون و 579 هزار تومان بود.

منبع car.ir


نظرات