1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت 132

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های سایپا 132

قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1398
قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1398
قیمت نمایندگی (تومان) admin.tip.pricestatus.
قیمت بازار (تومان) 49,500,000
15 ساعت پیش
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1398
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1398
قیمت نمایندگی (تومان) admin.tip.pricestatus.
قیمت بازار (تومان) 49,900,000
15 ساعت پیش