1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت 132

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های سایپا 132

قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1398
قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 38,181,000
قیمت بازار (تومان) 50,000,000
29 دقیقه پیش
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1398
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 38,441,000
قیمت بازار (تومان) 50,600,000
29 دقیقه پیش