1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت 132

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های سایپا 132

قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1397
قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 34,200,000
قیمت بازار (تومان) 43,900,000
12 ساعت پیش
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1397
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1397
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) 44,200,000
12 ساعت پیش