1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت 132

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های سایپا 132

قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1399
قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1399
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) ---
---