1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت 132

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌های سایپا 132

قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1398
قیمت سایپا 132 ای ایکس 1386-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) 55,000,000
5 ساعت پیش
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1398
قیمت سایپا 132 اس ایکس 1386-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) 55,400,000
5 ساعت پیش