1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌ها

قیمت ب ام و ایکس 1 20 آی 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 20 آی 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 28 آی 2009-2015
قیمت ب ام و ایکس 1 28 آی 2009-2015
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 1 25 آی 2016-2019
قیمت ب ام و ایکس 1 25 آی 2016-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 879,000,000
قیمت بازار (تومان) 990,000,000
1 روز پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 2.5L 2003-2010
قیمت ب ام و ایکس 3 2.5L 2003-2010
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 3.0L 2003-2010
قیمت ب ام و ایکس 3 3.0L 2003-2010
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
2 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 20 آی 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 20 آی 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ناموجود
2 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 28 آی 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 28 آی 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 1,250,000,000
1 روز پیش
قیمت ب ام و ایکس 3 35 آی 2011-2014
قیمت ب ام و ایکس 3 35 آی 2011-2014
قیمت نمایندگی (تومان) ناموجود
قیمت بازار (تومان) ناموجود
2 ماه پیش
قیمت ب ام و ایکس 4 28 آی 2014-2018
قیمت ب ام و ایکس 4 28 آی 2014-2018
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 1,350,000,000
1 روز پیش
قیمت ب ام و آی 8 کوپه 2014-2019
قیمت ب ام و آی 8 کوپه 2014-2019
قیمت نمایندگی (تومان) وارداتی
قیمت بازار (تومان) 2,700,000,000
1 روز پیش