1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌ها

قیمت دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک 1395-1398
قیمت دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک 1395-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) 168,000,000
4 ساعت پیش
قیمت دی اس 3 1200 توربو 2009-2020
قیمت دی اس 3 1200 توربو 2009-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ناموجود
4 ساعت پیش
قیمت دی اس 5 1600 توربو 2015-2018
قیمت دی اس 5 1600 توربو 2015-2018
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ناموجود
4 ساعت پیش
قیمت دی اس 6 1600 توربو 2014-2020
قیمت دی اس 6 1600 توربو 2014-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 740,000,000
4 ساعت پیش
قیمت دی اس 7 اپرا 2018-2020
قیمت دی اس 7 اپرا 2018-2020
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 1,380,000,000
4 ساعت پیش
قیمت فاو بسترن بی 30 اتوماتیک 1396-1398
قیمت فاو بسترن بی 30 اتوماتیک 1396-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 124,300,000
قیمت بازار (تومان) 225,000,000
4 ساعت پیش
قیمت جیلی جی سی 6 اتوماتیک 1397-1398
قیمت جیلی جی سی 6 اتوماتیک 1397-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 162,000,000
قیمت بازار (تومان) 140,000,000
2 ماه پیش
قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1398
قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 178,370,000
قیمت بازار (تومان) 290,000,000
4 ساعت پیش
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1398
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1398
قیمت نمایندگی (تومان) حاشیه بازار
قیمت بازار (تومان) 323,000,000
4 ساعت پیش
قیمت هاوال اچ 2 1500 توربو 1397-1398
قیمت هاوال اچ 2 1500 توربو 1397-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) 330,000,000
4 ساعت پیش