1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌ها

قیمت دی اس 3 1200 توربو 2009-2019
قیمت دی اس 3 1200 توربو 2009-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 420,000,000
1 روز پیش
قیمت دی اس 5 1600 توربو 2015-2018
قیمت دی اس 5 1600 توربو 2015-2018
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 600,000,000
1 روز پیش
قیمت دی اس 6 1600 توربو 2014-2019
قیمت دی اس 6 1600 توربو 2014-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 740,000,000
1 روز پیش
قیمت دی اس 7 اپرا 2018-2019
قیمت دی اس 7 اپرا 2018-2019
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) ---
3 ماه پیش
قیمت فاو بسترن بی 30 اتوماتیک 1396-1398
قیمت فاو بسترن بی 30 اتوماتیک 1396-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 124,300,000
قیمت بازار (تومان) 198,000,000
1 روز پیش
قیمت جیلی جی سی 6 اتوماتیک 1397-1398
قیمت جیلی جی سی 6 اتوماتیک 1397-1398
قیمت نمایندگی (تومان) 162,000,000
قیمت بازار (تومان) 140,000,000
1 روز پیش
قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1398
قیمت هایما اس 5 1500 توربو 1396-1398
قیمت نمایندگی (تومان) حاشیه بازار
قیمت بازار (تومان) 275,000,000
1 روز پیش
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1398
قیمت هایما اس 7 1800 توربو 1396-1398
قیمت نمایندگی (تومان) حاشیه بازار
قیمت بازار (تومان) 315,000,000
1 روز پیش
قیمت هاوال اچ 2 1500 توربو 1397-1398
قیمت هاوال اچ 2 1500 توربو 1397-1398
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 279,000,000
1 روز پیش
قیمت هن تنگ ایکس 7 لاکچری 2017-2019
قیمت هن تنگ ایکس 7 لاکچری 2017-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 299,000,000
قیمت بازار (تومان) به زودی
9 ماه پیش