1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌ها

قیمت ایران خودرو دنا پلاس توربو دنده ای 1393-1397
قیمت ایران خودرو دنا پلاس توربو دنده ای 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 146,000,000
1 روز پیش
قیمت جک جی 4 اتوماتیک 1397
قیمت جک جی 4 اتوماتیک 1397
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) 111,000,000
1 روز پیش
قیمت جک اس 3 اتوماتیک 1396-1397
قیمت جک اس 3 اتوماتیک 1396-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 161,000,000
قیمت بازار (تومان) 163,000,000
1 روز پیش
قیمت جک اس 5 اتوماتیک 1393-1397
قیمت جک اس 5 اتوماتیک 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 219,900,000
قیمت بازار (تومان) 228,000,000
1 روز پیش
قیمت کیا پیکانتو 1200 2011-2017
قیمت کیا پیکانتو 1200 2011-2017
قیمت نمایندگی (تومان) 99,105,000
قیمت بازار (تومان) 230,000,000
2 هفته پیش
قیمت کیا سراتو 1600 1393-1397
قیمت کیا سراتو 1600 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 158,000,000
2 ماه پیش
قیمت کیا سراتو 1600 آپشنال 1393-1397
قیمت کیا سراتو 1600 آپشنال 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 176,000,000
قیمت بازار (تومان) 205,000,000
1 روز پیش
قیمت کیا سراتو 2000 1393-1397
قیمت کیا سراتو 2000 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 184,000,000
2 ماه پیش
قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال 1393-1397
قیمت کیا سراتو 2000 آپشنال 1393-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 196,000,000
قیمت بازار (تومان) 243,000,000
1 روز پیش
قیمت کیا سراتو 2000  نیوفیس 2014-2017
قیمت کیا سراتو 2000 نیوفیس 2014-2017
قیمت نمایندگی (تومان) توقف فروش
قیمت بازار (تومان) 450,000,000
1 روز پیش