1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها

کلاس بدنه

قیمت خودرو‌ها

قیمت بی وای دی اف 3 دنده ای 1397
قیمت بی وای دی اف 3 دنده ای 1397
قیمت نمایندگی (تومان) 65,700,000
قیمت بازار (تومان) 100,000,000
14 ساعت پیش
قیمت بی وای دی اس 6 اتوماتیک 1396-1397
قیمت بی وای دی اس 6 اتوماتیک 1396-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 136,700,000
قیمت بازار (تومان) 200,000,000
14 ساعت پیش
قیمت بی وای دی اس 7 2000 توربو 2018-2019
قیمت بی وای دی اس 7 2000 توربو 2018-2019
قیمت نمایندگی (تومان) به زودی
قیمت بازار (تومان) ---
14 ساعت پیش
قیمت چانگان سی اس 35 اتوماتیک 1394-1397
قیمت چانگان سی اس 35 اتوماتیک 1394-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 127,000,000
قیمت بازار (تومان) 126,000,000
14 ساعت پیش
قیمت چری آریزو 5 توربو 1395-1397
قیمت چری آریزو 5 توربو 1395-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 191,900,000
قیمت بازار (تومان) 178,000,000
14 ساعت پیش
قیمت چری تیگو 5 کامفورت CVT 1394-1397
قیمت چری تیگو 5 کامفورت CVT 1394-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 244,600,000
قیمت بازار (تومان) 200,000,000
14 ساعت پیش
قیمت چری تیگو 7 اکسلنت 1396-1397
قیمت چری تیگو 7 اکسلنت 1396-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 337,600,000
قیمت بازار (تومان) 270,000,000
14 ساعت پیش
قیمت دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک 1395-1397
قیمت دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک 1395-1397
قیمت نمایندگی (تومان) 75,000,000
قیمت بازار (تومان) به زودی
14 ساعت پیش
قیمت دی اس 3 1200 توربو 2009-2019
قیمت دی اس 3 1200 توربو 2009-2019
قیمت نمایندگی (تومان) 229,200,000
قیمت بازار (تومان) 280,000,000
14 ساعت پیش
قیمت دی اس 5 1600 توربو 2015-2018
قیمت دی اس 5 1600 توربو 2015-2018
قیمت نمایندگی (تومان) 350,200,000
قیمت بازار (تومان) 480,000,000
14 ساعت پیش