1. خانه
  2. ویدئو ها
  3. کارکست
  4. اکتان بوستر چقدر روی عملکرد خودرو تاثیر میگذارد؟ (تست عملی)

اکتان بوستر چقدر روی عملکرد خودرو تاثیر میگذارد؟ (تست عملی)

مکمل بنزین واقعا روی شتاب ماشین تاثیر داره؟ (تست عملی)
1 دی 1399
  • 0
  • 0
  • 8815

موضوع کیفیت سوختی که در جایگاه های بنزین داخل کشور عرضه می شود همیشه ابهاماتی داشته و مورد بحث قرار گرفته است. اینکه بنزین معمولی دارای چه عددی اکتانی می باشد، چه کیفیتی دارد و بر عمر خودرو و حتی آلودگی هوا چقدر تاثیر منفی با مثبت می گذارد؟
با ورود خودرو های جدید تر به بازار کشور که دارای تکنولوژی پیشرفته تری در ساخت پیشرانه ی خود هستند و از سیستم های پر خوران مثل توربوشارژر استفاده میکنند موضوع سوخت به مسئله ی حیاتی تری تبدیل شد. چرا که عمر پیشرانه ی این خودرو رابطه مستقیم با کیفیت سوخت دارد و عدم توجه به این موضوع هزینه های سنگین به دوش صاحبان این خودرو ها می اندازد.
در این ویدیو با انجام آزمایشی عملی سعی کردیم تاثیر مکمل سوخت یا اکتان بوستر را بر روی عملکرد خودرو بسنجیم. آیا خرید اکتان بوستر،این افزودنی های سوختی واقعا خودرو های مارا از سوختی که کیفیت آن همیشه مورد ابهاماتی بوده است، نجات می دهد؟!
نظرات