1. خانه
  2. ویدئو ها
  3. کارکست
  4. کارکست شماره 10: تکونولوژی های جدید در چراغ خودرو ها

کارکست شماره 10: تکونولوژی های جدید در چراغ خودرو ها

15 فروردین 1397
  • 2276
  • 0
  • 7648

در این قسمت از کارکست به تکنولوژی مورد استفاده در سیستم روشنایی خودرو های جدید می پردازیم. قابل توجه است که قیمت بسیار بالای چراغ خودرو های جدید بی ربط به تکنولوژی آن ها نیست. نظرات خود را در مورد کاربرد این تکنولوژی ها عنوان کنید.
نظرات