1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط پیش فروش عادی و مشارکتی محصولات ایران خودرو

شرایط پیش فروش عادی و مشارکتی محصولات ایران خودرو

2 مرداد 1395
  • 0


 شرایط پیش فروش محصولات ایران خودروبه اطلاع کلیه متقاضیان محترم می‌رساند، شرایط پیش فروش ویژه مرداد 95 محصولات ایران‌خودرو به ھمراه ھدایای فروش تعھدی، از روز شنبه 95/05/02 لغایت و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست (جداول شماره 1 و 2) ارائه می گردد.

نکته مهم :

طرح پیش فروش اعتباری در این بخشنامه جهت محصولات پژو 206 صندوقدار V8 و سمند EF7 بنزینی اجرا می‌گردد. در این طرح، مشتری قسمت عمده مابه التفاوت خودرو را در قالب تسهیلات دریافت و طی چک‌های مشخصی که در دعوتنامه مشخص خواهد شد پرداخت می نماید.

در این بخشنامه، امکان صلح تا دو مرتبه فراھم می باشد

نکات مھم در خصوص ھدیه فروش تعھدی:

ھدیه فروش تعھدی صرفا به تعھداتی اختصاص می یابد که مشتریان در زمان تکمیل وجه، به صورت نقدی اقدام به واریز وجه نموده باشند و ھمچنین قرارداد منجر به انصراف نگردد.

ھدیه فروش تعھدی فقط زمانی قابل ارائه می باشد که مبغ مابه التفاوت اعلام شده در دعوتنامه، در مھلت تعیین شده پرداخت گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه، ھدیه فروش تعھدی به مشتریان ارائه نخواھد شد. زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/05/02 می باشد.

 شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو شرایط پیش فروش محصولات ایران خودروهمچنین شرایط پیش فروش عمومی (مشارکت در تولید) مرداد ماه محصولات ایران خودرو ، از روز شنبه 95/05/02 لغایت 95/05/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

نکات مھم :

در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تمدید قرارداد با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/05/02 می باشد.

 شرایط پیش فروش محصولات ایران خودروشرایط پیش فروش پلکانی مرداد 95

نرخ سود مشارکت در این طرح کاملا رقابتی و بین 25 تا 28 درصد می باشد .

این طرح حداقل نرخ انصراف 22 درصد را تضمین می نماید .

فاصله پیش پرداخت ھا به صورت دو ماھه یا سه ماھه و با توجه به متوسط درآمد خانواده ایرانی چیده شده که خود عاملی برای جذب بیشتر مشتریان می باشد.

این طرح تقریبا تمامی محصولات ایران خودرو اعم از خانواده محصول 206، 206 صندوقدار، پژو 405 ،پارس، دنا و رانا را شامل می شود.

جدول شماره یک :

 شرایط پیش فروش محصولات ایران خودروجدول شماره 2 :

 شرایط پیش فروش محصولات ایران خودروجدول هدایا :

 شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو

منبع: ایران جیبنظرات