1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط پیش فروش پلکانی دی ماه 95 محصولات ایران خودرو

شرایط پیش فروش پلکانی دی ماه 95 محصولات ایران خودرو

2 دی 1395
  • 0

طرح پیش فروش پلکانی چھار مرحله ای دی 95 محصولات ایران خودرو به ھمراه ھدایای فروش تعھدی، از روز شنبه 95/10/04 لغایت 95/10/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

ویژگی ھای این طرح :

· ھدف از این طرح پوشش بخشی از بازار خودرو می باشد که در آن مشتریان با پس انداز کم نیز بتوانند خریدی مطلوب داشته باشند.

· قالب کلی این طرح به این صورت است که مشتری در فواصل زمانی دو ماھه یا سه ماھه مبادرت به پرداخت مرحله ای (که به صورت پلکانی نزولی تعریف شده است) می نماید.

· پیش پرداخت اولیه در این طرح بسیار پایین و بین 6 تا 10 میلیون تومان می باشد که طیف وسیعی از مشتریان را در بر خواھد گرفت.

· پرداختھای بعدی شامل سه مرحله خواھد بود که به صورت نزولی دریافت می گردد

.لازم به ذکر است تاخیر در ھریک از مراحل پیش پرداخت باعث غیرفعال شدن قرارداد نمی گردد و مابه التفاوتھای باقیمانده ھمزمان با ارسال دعوتنامه محاسبه و دریافت می گردد .این گزینه خود به تنھایی می تواند عامل انگیزشی بسیار مناسبی باشد.

· نرخ سود مشارکت در این طرح کاملا رقابتی و بین 23 تا 26 درصد می باشد .

· این طرح حداقل نرخ انصراف 22 درصد را تضمین می نماید .

نکته: به جھت بھره مندی مشتریان از شرایط پیش فروش ویژه پلکانی چھار مرحله ای، ثبت نام ھا در قالب خانواده محصول انجام می گردد. بطور مثال برای خانواده پارس تمامی خودروھای خانواده پارس (اعم از معمولی، دوگانه سوز و موتورTU5) و برای خانواده 405 تمامی خودروھای خانواده 405 (اعم از معمولی، دوگانه سوز و موتورTU5) ارائه می گردد. لذا با توجه به شرایط تولید، زمان دقیق واگذاری خودروھای ذکر شده ھر خانواده محصول در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواھد شد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 04/10/95 می باشد.

نکات مھم در خصوص ھدیه فروش تعھدی:

· ھدیه فروش تعھدی صرفا به تعھداتی اختصاص می یابد که مشتریان در زمان تکمیل وجه، به صورت نقدی اقدام به واریز وجه نموده باشند و ھمچنین قرارداد منجر به انصراف نگردد.

· ھدیه فروش تعھدی فقط زمانی قابل ارائه می باشد که مبغ مابه التفاوت اعلام شده در دعوتنامه، در مھلت تعیین شده پرداخت گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه، ھدیه فروش تعھدی به مشتریان ارائه نخواھد شد.

 فروش پلکانی ایران خودرو،دی95

 فروش پلکانی ایران خودرو،دی95

 فروش پلکانی ایران خودرو،دی95نظرات