1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت میتسوبیشی
  4. قیمت ای اس ایکس
  5. قیمت فول (2010-2020)

قیمت میتسوبیشی ای اس ایکس فول 2010-2020

آخرین بروز رسانی :13 اردیبهشت 1399
  • قیمت کارخانه :---
  • قیمت بازار :---
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397 1398
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
site.month.list.farvardin

قیمت کارخانه (تومان)

259,000,000 259,000,000

قیمت بازار (تومان)

500,000,000 560,000,000
اردیبهشت

قیمت کارخانه (تومان)

259,000,000 259,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 720,000,000
خرداد

قیمت کارخانه (تومان)

259,000,000 259,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
تیر

قیمت کارخانه (تومان)

259,000,000 259,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 570,000,000
مرداد

قیمت کارخانه (تومان)

259,000,000 259,000,000

قیمت بازار (تومان)

550,000,000 570,000,000
شهریور

قیمت کارخانه (تومان)

0 259,000,000

قیمت بازار (تومان)

540,000,000 570,000,000
مهر

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

550,000,000 550,000,000
آبان

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

550,000,000 550,000,000
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

550,000,000 620,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

620,000,000 645,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

645,000,000 700,000,000